14 жовтня 2013


20.10.2016 року

Правила благоустрою на території Журавської сільської ради


«Про уточнення назв вулиць, провулків та площі на території Журавської сільської ради»20.10.2016 року

Повідомлення про оприлюднення Проекту регуляторного акта
«Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна,
встановлення та утримання будинкових знаків на території Журавської сільської ради»


Розробник-постійна комісія з соціального захисту населення. . Проект регуляторного акта передбачає затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, встановлення та утримання будинкових знаків на території Журавської сільської ради.

Затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, встановлення та утримання будинкових знаків на території Журавської сільської ради забезпечить поступове уточнення нумерації житлових будинків в зв’язку з тим, що остання інвентаризація житлових будинків проводилася в 1986 році. За 30 років значно збільшилась кількість новозбудованих будинків, виділено 2 земельних масиви для забудови а також з 1992 року проводиться приватизація земельних ділянок не тільки присадибних, а і для ведення особистого селянського господарства, внаслідок чого виникла необхідність присвоєння їм адрес розташування.

Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на інформаційному стеді у приміщенні Журавської сільської ради та на сайті Варвинської районної державної адміністрації.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить 1 місяць з дня оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

  • поштовою адресою: 17620, Журавська сільська рада, Майдан Центральний, 4 Варвинський район, Чернігівська область.


«Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, встановлення та утримання будинкових знаків на території Журавської сільської ради»25.07.2014 року

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»Аналіз розроблений відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Назва регуляторного акта: проект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації».

Регуляторний орган: Варвинська районна державна адміністрація.

Розробник документа: Варвинська районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (04636) 2-12-52.

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»

Проект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації (проект)


16.07.2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Варвинської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»

Розробник – Варвинська районна державна адміністрація.

Проект регуляторного акта передбачає визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг на виконання п.6 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги».

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації» та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено в районній газеті «Слово Варвинщини» та в мережі Інтернет на сайті районної державної адміністрації www.varadm.cg.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень, пропозицій до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: вулиця Шевченка, 38, смт.Варва, Чернігівської області, 17600, Варвинська районна державна адміністрація; факсом за номером (04636) 21252 та електронною поштою: e-mail [email protected].

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу можна надсилати до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва : 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: [email protected].

*****18.10.2013 року

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”Аналіз розроблений відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. Назва регуляторного акта: проект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”.

Регуляторний орган: Варвинська районна державна адміністрація.

Розробник документа: Варвинська районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (04636) 2-15-94.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання

Відповідно до ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та з метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, забезпечення належної доступності адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг розроблено проект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”.

У Центрі надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації (далі – центр) буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщені суб’єктів надання адміністративних послуг, їх посадових і службових осіб, дозвільного центру, адміністратора з метою дотримання та реалізації принципів відкритості та прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

ІІ. Цілі регулювання

Цілями розробки та прийняття проекту регуляторного акта є:

визначити порядок організації роботи та взаємодії адміністратора з суб’єктами надання адміністративних послуг (органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги);

забезпечити можливість отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки з мінімальним витратами часу в комфортних умовах, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;

забезпечити вільний доступ суб’єктам звернення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень;

надати можливість отримувати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;

мінімізувати корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг;

запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

Цей проект регуляторного акта має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому розділі аналізу.

ІІІ. Визначення та оцінка альтеративних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

2. Прийняття даного розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, з мінімальними витратами часу на очікування та прийом у Центрі надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації та забезпечить виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги».

ІV. Механізми та заходи для розв’язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі 2 АРВ, проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”, який визначає організаційно-правові основи створення і функціонування центру, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також забезпечить надання адміністративних послуг у центрі з дотриманням таких принципів: верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженості та справедливості; доступності та зручності для суб’єктів звернення.

V. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний так і негативний характер.

Негативно на дію регуляторного акта може вплинути рівень корупції. Для запобігання таких ситуацій необхідно створити умови для надання максимальної кількості адміністративних послуг церез центр надання адміністративних послуг.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних (у першу чергу комп’ютерних) технологій. За умов використання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення по наданню адміністративних послуг та взаємодії адміністраторів центру з суб’єктами надання адміністративних послуг можливо скоротити час на проходження процедури надання адміністративних послуг.

IV. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акта

За результатами прийняття регуляторного акта мають бути досягнуті цілі, зазначені у Розділі ІІ цього Аналізу, що забезпечить наступне.

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

-        відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-        дотримання принципу організаційної єдності;

-        раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-        мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-        мінімізація корупційної складової;

-        оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-        формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг

Інтереси суб’єктів господарювання

-        доступність та зручність;

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо;

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

Додаткові витрати не очікуються

 

Інтереси населення

-        доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру);

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Додаткові витрати не очікуються

 


VII. Обгрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю внесення до нього змін.

VIII. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” щодо створення центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, забезпечення його діяльності з організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Варвинський район Чернігівської області).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на офіційному сайті Варвинської районної державної адміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в районній газеті «Слово Варвинщини», після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання ним чинності цього регуляторного акта.

Заходи відстеження здійснюватимуться сектором надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні дані.

Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності центру.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності акту.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з дня виконання заходів з повторного відстеження.


Проект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”

*****

12.10.2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного актаПроект розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації”Розробник – Варвинська районна державна адміністрація.

Проект регуляторного акта передбачає затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації на виконання п. 10 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації” та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено в районній газеті „Слово Варвинщини” та в мережі Інтернет на сайті районної державної адміністрації www.varadm.cg.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень пропозицій до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: вул. Шевченка, 38, смт. Варва, Чернігівської обл., 17600, Варвинська районна державна адміністрація; факсом за номером (04636) 21252 та електронною поштою: е-mail [email protected].

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу можна надсилати до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11або на електронну адресу: [email protected].