back

Сосниця_контроль

14 грудня 2011

20.10.2011

ЗВІТ
за результатами проведення робочою групою облдержадміністрації
оцінки організації та здійснення контролю за виконанням завдань,
визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями та дорученнями голови
облдержадміністрації, іншими документами,
Сосницькою райдержадміністрацією

18.10.2011 на виконання постанови КМУ від 18.05.2011 № 522 „Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України”, розпорядження голови облдержадміністрації від 04.08.2011 № 265 „Про проведення оцінки ефективності” робочою групою у складі працівників апарату облдержадміністрації перевірено стан виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, здійснення контролю за їх виконанням у Сосницькій райдержадміністрації.

Перевірка показала наступне.

Обов’язки організації та здійснення контролю покладені на завідуючого сектором контролю апарату райдержадміністрації Стешенка Олега Григоровича. Положення про сектор контролю затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.08.2007 № 154. Посадова інструкція завідуючого сектором затверджена 25.08.2011. Контроль за виконанням документів в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.10.2011№ 209.

Згідно із Положенням сектор контролю здійснює свою роботу на основі перспективного, квартальних та місячних планів. Плани є, складаються звіти про виконання запланованих заходів. У планах не передбачено проведення перевірок та консультативно-методичних днів в структурних підрозділах райдержадміністрації, а також підготовку матеріалів до розгляду питання виконавської дисципліни на засіданнях колегії райдержадміністрації.

1. Протягом січня-вересня 2011 року Сосницькою райдержадміністрацією забезпечено дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації.

2. Дотримання порядку реєстрації та розгляду законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації в реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації.

Документи реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

Документи розглядаються головою райдержадміністрації в день їх надходження. Резолюції голови райдержадміністрації конкретні та змістовні із зазначенням виконавців і термінів виконання. Завдання, викладені в резолюціях, оперативно розглядаються профільними заступниками голови райдержадміністрації та доводяться до виконавців.

З. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних.

Облік контрольних документів здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації за допомогою карток, журналів та щодекадних переліків. Система електронного документообігу не використовується в повній мірі. Картки на контрольні документи оформлені належним чином, проте не містять відміток про виконання.

На документи з довготривалими термінами виконання формуються відповідні справи (контрольні папки). Перевірено виконання та наявність сформованих справ на 9 розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації. На всі документи заведені контрольні папки встановленого зразка, проте вони не містять всіх необхідних інформацій, немає відміток про виконання заходів. Документи зібрані хаотично.

4. Дотримання вимог щодо розгляду та виконання контрольних документів.

Контрольні терміни виконання документів визначаються сектором контролю відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за їх виконанням здійснюється протягом встановленого терміну.

На виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації власні розпорядчі документи приймаються вчасно, їх проекти погоджуються відповідним чином. Зауваження щодо змісту, рівня підготовки та оформлення документів зазначеної категорії відсутні.

Контроль за виконанням завдань, визначених розпорядчими документами, планів заходів із забезпечення їх виконання, здійснюється постійно.

Щодекадно розробляються орієнтовні графіки (переліки) здійснення контролю за виконанням завдань. Розпорядження голови облдержадміністрації знімаються з контролю відповідно до Переліків, які надсилає відділ контролю апарату облдержадміністрації.

Відсутня система зняття з контролю розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації. Наявні матеріали зберігаються хаотично і також потребують систематизації.

Контроль за виконанням депутатських запитів і звернень здійснює спеціаліст по роботі із зверненнями громадян, а має контролювати зазначені документи завідуючий сектором контролю. Протягом січня-вересня 2011 року до райдержадміністрації надійшло 5 таких документів.

У рамках днів апарату райдержадміністрації проводяться методично-консультативні дні у сільських радах. За їх результатами складаються відповідні довідки.

Щомісячно та щоквартально готуються інформаційно-аналітичні довідки про виконання контрольних документів голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації. Зазначені інформаційні матеріали потребують більш глибокого аналізу та систематизації.

Питання стану виконавської дисципліни щоквартально розглядається на засіданнях Колегії райдержадміністрації (останній розгляд - 27.09.2011), на оперативних нарадах у голови райдержадміністрації.

Висновок: за результатами проведеної оцінки організації та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, іншими документами, діяльність Сосницької районної державної адміністрації визначено як недостатньо ефективну.

Начальник відділу контролю
апарату облдержадміністрації                                                   О.В. Легейда

 

Заступник начальника загального
відділу апарату облдержадміністрації                                               О.В. Рижко