03 січня 2013
Спостережна комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

Основними завданнями спостережної комісії є:

1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.**********


Робота спостережної комісії
при Варвинській райдержадміністрації

На виконання статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» та з метою здійснення громадського контролю за додержанням кримінально-виконавчого законодавства розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 травня 2018 року № 127 «Про районну спостережну комісію» утворено спостережну комісію Варвинської районної державної адміністрації терміном на 3 роки. Затвердити склад спостережної комісії Варвинської районної державної адміністрації в кількості 10 чоловік.

На обліку спостережної комісії Варвинської районної державної адміністрації перебуває 2 особи умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

З умовно-достроково звільненими проводиться виховна робота та громадський контроль за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання. Надавалися послуги соціального спрямування та інформаційні з проблем працевлаштування, оформлення соціальної допомоги, безконфліктного спілкування.

Постійно проводиться робота по розміщенню в засобах масової інформації та офіційному сайті Варвинської райдержадміністрації інформаційних матеріалів щодо діяльності спостережної комісії.