28 лютого 2012

Архівний відділ Варвинської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

 

Адреса: вул. Шевченка, 38 смт. Варва Варвинського району Чернігівської області, 17600, телефон (04636) 2-83-27

 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації:

Тернавська Тетяна Вікторівна

 

Графік роботи:

понеділок-п'ятниця з 8.00 до 17.00,

перерва з 13.00 до 14.00

кожен останній четвер місяця – санітарний день.

 

Прийомні дні:

понеділок, середа з 8.00 до 17.00

перерва на обід з 13.00 до 14.00

 

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Головної архівної служби України, розпорядженнями обласної, районної адміністрацій, наказами директора Державного архіву Чернігівської області, а також положенням про відділ.

 

Основними завданнями відділу є:

 

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,    здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

 

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) складає і за погодженням з Державним архівом Чернігівської області подає для затвердження  в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік та охорону:

- документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об”єднаннями громадян, які діють /діють/ на території району;

- документів особового походження;

- фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

- друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

-  облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов”язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник який невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає  зазначеним підрозділам та службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів;

8) надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду /трудового архіву/;

9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємств, установ та організацій району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області;

10) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

11) передає Державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

12) створює та вдосконалює довідковий апарат до Національного архівного фонду;

13) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу ;

14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

15) виконує інші функції, що випливають з покладених  на відділ завдань.

 

                 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об”єднаннями громадян.

               Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та об”єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

 

 

                                               ФОНДИ.

 

Станом на 1 січня 2012 року в архівному відділі налічується:

79 фондів, 11645 справ за  1944-2007 роки, з них:

63 фонди радянського періоду, 9165 справ,

16 фондів періоду незалежності, 2480 справ, 1991-2010 роки.

Фонди радянського періоду складаються з фондів радянських підприємств, установ, організацій та характеризують розбудову народного господарства, економічний та культурний розвиток Варвинського району.

 

Органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування.

·        Районна рада

Ф.78, с. 528, 1980-2007, описи.

·        Районна державна адміністрація

Ф.109, с. 211, 1992-2006, описи.

·        Сільські та селищна ради.

15 фондів, 3806 с.,1976-2007, описи. 

·        Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних  голів

Ф.124, с. 406, 2006-2010, описи.

·        Районний комітет народного контролю

Ф.69, с. 88, 1979-1990, описи.

·        Районна планова комісія

Ф.85, с. 61, 1977-1989, описи

 

Фінансування, кредитування, оподаткування, митна служба.

·        Фінансове управління райдержадміністрації.

Ф.61, с. 292, 1981-2006, описи

·        Управління Державної казначейської служби у Варвинському районі.

Ф.113, с. 117, 1996-2006, описи.

·        Міжрайонна державна податкова інспекція.

Ф.106, с. 116, 1992-2006, описи.

·        Контрольно-ревізійний відділ у Варвинському районі

Ф. 115, с. 12,  1994-1999, описи.

 

Економіка, статистика, стандартизація.

·        Відділ статистики у Варвинському районі.

Ф.86, с.1161, 1981-2003, описи.

 

Сільське, лісове, водне господарство, землевпорядження і землекористування.

 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Ф.58, с. 348, 1981-2005, описи.

·        Районний агропромисловий комплекс

Ф.90, с. 111, 1986-1989, описи.

·        Районна агропромислова рада.

Ф.96, с. 48, 1990-1991, описи.

·        Відділ Держкомзему у Варвинському районі.

Ф.120, с. 105, 1992-2005, описи

·        Колгоспи

Ф.11, с. 615, 1950-1992, описи,

·        Сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю, закриті акціонерні товариства

Ф.16, с. 597, 1971-2005, описи.

 

Зв”язок, радіомовлення, телебачення, преса.

·        Редакція районної газети „Слово Варвинщини”.

Ф.22, с.217, 1977-2005, описи.

 

Торгівля, споживча кооперація, матеріально-технічне постачання, збут.

·        Районне споживче товариство

Ф.25, с. 138, 1981-2004, описи.

 

Вища, загальна, середня і спеціальна освіта.

·        Відділ освіти райдержадміністрації.

Ф.59, с.306, 1980-2007, описи

·        Варвинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

 

Культура і мистецтво.

·        Відділ культури та туризму райдержадміністрації.

Ф.23, с.114, 1982-2007, описи.

 

Охорона здоров”я.

·        Комунальний лікувально-профілактичний заклад „Варвинська центральна районна лікарня”

Ф.71, с.181, 1979-2006, описи.

 

Праця, соціальний захист і страхування.

·        Управління  Пенсійного фонду України у Варвинському районі

Ф.114, с. 59, 1994-2006, описи.

 

Громадські організації (об”єднання).

·        Варвинський райком профспілки працівників освіти і наукових установ.

Ф.24, с. 62, 1983-2004, описи.

·        Профспілкова організація працівників споживчої кооперації Варвинського райСТ

Ф. 62, с. 108, 1976-2001, описи.

·        Варвинська районна організація профспілки працівників культури

Ф.82, с. 88, 1976-2004, описи

·        Варвинський райком профспілки працівників державних установ

Ф. 75, с. 51, 1980-1998, описи.

·        Варвинська районна організація профспілки працівників охорони здоров”я

Ф. 80, с. 24, 1985-2005, описи.

·        Районний комітет профспілки працівників агропрому

Ф. 91, с. 28, 1986-1999, описи.

 

Фонди особового походження.

·        Колекція спогадів жителів Варвинського району про колективізацію, розкуркулення, бойові дії Великої Вітчизняної війни.

Ф. 107, с. 26, 1997-2010, описи

·        Колекція документів про вибори Президента України

Ф. 121, с. 33, 2004-2009, описи

·        Колекція документів про вибори народних депутатів України

Ф. 125, с. 39, 2006-2007, описи

·        Ф.126. Голобородько Віктор Степанович – вчитель української мови та літератури, дослідник-краєзнавець

с. 13, 1989-2010, описи.

 

Фонди з особового складу.

·         Колгосп „Комінтерн” с. Дащенки

Ф.13, с. 676, 1950-1992, описи

·        Районне міжгосподарське будівельно-монтажне об”єднання „Райагробуд”

Ф. 67, с. 353, 1956-2002, описи

·        Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Дащенківське”

Ф. 98, с. 65, 1993-2002, описи

·        Відкрите акціонерне товариство „Замкова гора” (Варвинський райпобуткомбінат)

Ф. 111, с.138, 1944-2001, описи

·        Закрите акціонерне товариство „Агронафтогазсервіс”

Ф. 117, с. 12, 1997-2000, описи

·        Мале підприємство „Нафтогазремонт”

Ф. 118, с. 4, 1995-1997, описи

·        Промислово-будівельний кооператив „Темп”

Ф. 119, с.16, 1989-2004, описи

·        Державне комунальне підприємство „Теплокомуненерго”

Ф. 122, с. 56, 1993-2003

 

ФОНДИ

 

Станом на 1 січня 2014 року в архівному відділі налічується:

76 фондів, 10986 справ за 1975-2013 роки, з них:

63 фонди радянського періоду, 7802 справи,

16 фондів періоду незалежності, 3184 справи, 1991-2012 роки. Фонди радянського періоду складаються з фондів радянських підприємств, установ, організацій та характеризують розбудову народного господарства, економічний та культурний розвиток Варвинського району.

В 2013 році до районного трудового архіву передані 1390 справ з особового складу ліквідованих установ, які зберігалися в архівному відділі:

• Колгосп „Комінтерн” с. Дащенки

Ф.13, с. 676, 1950-1992, описи

• Районне міжгосподарське будівельно-монтажне об”єднання „Райагробуд”

Ф. 67, с. 353, 1956-2002, описи

• Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Дащенківське”

Ф. 98, с. 65, 1993-2002, описи

• Відкрите акціонерне товариство „Замкова гора” (Варвинський райпобуткомбінат)

Ф. 111, с.138, 1944-2001, описи

• Закрите акціонерне товариство „Агронафтогазсервіс”

Ф. 117, с. 12, 1997-2000, описи

• Мале підприємство „Нафтогазремонт”

Ф. 118, с. 4, 1995-1997, описи

• Промислово-будівельний кооператив „Темп”

Ф. 119, с.16, 1989-2004, описи

• Державне комунальне підприємство „Теплокомуненерго”

Ф. 122, с. 56, 1993-2003

• Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів.

Ф. 124, с. 70, 2006-2012, описи

На зберіганні знаходяться:

Органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування.

• Районна рада

Ф.78, с. 528, 1980-2007, описи.

• Районна державна адміністрація

Ф.109, с. 211, 1992-2006, описи.

• Сільські та селищна ради.

15 фондів, 3902 с.,1976-2009, описи.

• Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів

Ф.124, с. 355, 2006-2010, описи.

• Районний комітет народного контролю

Ф.69, с. 88, 1979-1990, описи.

• Районна планова комісія

Ф.85, с. 61, 1977-1989, описи

Фінансування, кредитування, оподаткування, митна служба.

• Фінансове управління райдержадміністрації.

Ф.61, с. 310, 1981-2009, описи

• Управління Державної казначейської служби у Варвинському районі.

Ф.113, с. 117, 1996-2009, описи.

• Міжрайонна державна податкова інспекція.

Ф.106, с. 141, 1992-2008, описи.

• Контрольно-ревізійний відділ у Варвинському районі

Ф. 115, с. 12, 1994-1999, описи.

Економіка, статистика, стандартизація.

• Відділ статистики у Варвинському районі.

Ф.86, с.1305, 1981-2007, описи.

Сільське, лісове, водне господарство, землевпорядження і землекористування.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Ф.58, с. 365, 1981-2007, описи.

• Районний агропромисловий комплекс

Ф.90, с. 111, 1986-1989, описи.

• Районна агропромислова рада.

Ф.96, с. 48, 1990-1991, описи.

• Відділ Держкомзему у Варвинському районі.

Ф.120, с. 145, 1992-2007, описи

• Колгоспи

Ф.11, с. 615, 1950-1992, описи,

• Сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю, закриті акціонерні товариства

Ф.16, с. 611, 1971-2013, описи.

Зв'язок, радіомовлення, телебачення, преса.

• Редакція районної газети „Слово Варвинщини”.

Ф.22, с.229, 1977-2008, описи. >Торгівля, споживча кооперація, матеріально-технічне постачання, збут.

• Районне споживче товариство

Ф.25, с. 138, 1981-2004, описи.

Вища, загальна, середня і спеціальна освіта.

• Відділ освіти райдержадміністрації.

Ф.59, с.330, 1980-2009, описи

• Варвинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Ф. 76 с. 191, 1981-2007, описи

Культура і мистецтво.

• Відділ культури та туризму райдержадміністрації.

Ф.23, с.124, 1982-2009, описи.

Охорона здоров”я.

• Комунальний лікувально-профілактичний заклад „Варвинська центральна районна лікарня”

Ф.71, с.195, 1979-2008, описи.

Праця, соціальний захист і страхування.

• Управління Пенсійного фонду України у Варвинському районі

Ф.114, с. 59, 1994-2008, описи.

Громадські організації (об”єднання).

• Варвинський райком профспілки працівників освіти і наукових установ.

Ф.24, с. 66, 1983-2006, описи.

• Профспілкова організація працівників споживчої кооперації Варвинського райСТ

Ф. 62, с. 108, 1976-2001, описи.

• Варвинська районна організація профспілки працівників культури

Ф.82, с. 88, 1976-2004, описи

• Варвинський райком профспілки працівників державних установ

Ф. 75, с. 51, 1980-1998, описи.

• Варвинська районна організація профспілки працівників охорони здоров”я

Ф. 80, с. 24, 1985-2005, описи.

• Районний комітет профспілки працівників агропрому

Ф. 91, с. 28, 1986-1999, описи.

Фонди особового походження.

• Колекція спогадів жителів Варвинського району про колективізацію, розкуркулення, бойові дії Великої Вітчизняної війни.

Ф. 107, с. 26, 1997-2010, описи

• Колекція документів про вибори Президента України

Ф. 121, с. 33, 2004-2009, описи

• Колекція документів про вибори народних депутатів України

Ф. 125, с. 63, 2006-2013, описи

• Ф.126. Голобородько Віктор Степанович – вчитель української мови та літератури, дослідник-краєзнавець

с. 13, 1989-2010, описи.

Фонди з особового складу.

  • Закрите акціонерне товариство „Агронафтогазсервіс”, Ф. 117, с. 4, 1997-2000, описи
  • Мале підприємство „Нафтогазремонт”, Ф. 118, с. 1, 1995 описи

 

СПИСОК ФОНДІВ, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі районної державної адміністрації станом на 01.01.2020 року 

 

СПИСОК ФОНДІВ, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі районної державної адміністрації станом на 01.01.2019 року 

 

СПИСОК ФОНДІВ, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі районної державної адміністрації станом на 01.01.2018 року


 

СПИСОК ФОНДІВ, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі районної державної адміністрації станом на 01.01.2017 року


 

СПИСОК ФОНДІВ, що знаходяться на зберіганні у Варвинському районному трудовому архіві станом на 01.09.2015 року