26 травня 2011

 

Розпорядження Варвинської районної державної адміністра від 03 вересня 2019 року № 144 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

Розпорядження Варвинської районної державної адміністра від 03 вересня 2019 року № 144 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" Додаток

 

 

 

**********************************************************************************************************************************

 

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядженням голови Варвинської РДА №155 від 11 травня 2011 року "Про доступ до публічної інформації" в районній державній адміністрації визначено особу відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та розроблено "Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Варвинська районна державна адміністрація".

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, контролю та загальних питань апарату райдержадміністрації (начальник відділу - Ляшенко Надія Миколаївна).

 

 

**********************

 

 

 

 

Відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

 

 

 1. інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 2. нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 3. перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
 5. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
 6. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
 7. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 8. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 9. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 11. інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:
  • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
  • прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
  • розклад роботи та графік прийому громадян;
  • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
  • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

 

 

 

Контактна інформацію прийому запитів:

 

 

 

Адреса: 17600, Чернігівська обл., смт. Варва, вул. Шевченка, 38

Тел.: (04636) 2-12-52, 2-15-75

Графік роботи: з 8.00-13.00 та 14.00-17

Вихідні дні: субота, неділя

E-mail: [email protected]

 

 

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, які містять публічну інформацію, у Варвинській районній державній адміністрації знаходиться у кабінеті №2 (другий поверх)