09 березня 2011

ВАРВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від _28 лютого_2011                                                                     №____68_____

 

Про затвердження складу

громадської ради при районній

державній адміністрації

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” з урахуванням протоколу установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при  райдержадміністрації від 25.02.2011 р:

1.    Затвердити склад громадської ради при районній державній адміністрації згідно з додатком.

2.     Координацію роботи та узагальнення інформації  щодо виконання розпорядження покласти на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

 3.  Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 6 грудня 2004 року № 427 „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та розпорядження голови райдержадміністрації від 24 листопада 2005 року № 374 „Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами”

 4.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації П.І. Скнаря.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                            П.І. Бакуменко

 

 

 

 

 

Подання :           

                                              

завідувач сектором

внутрішньої політики, зв’язків

 з громадськістю, ЗМІ

апарату райдержадміністрації                                    Ляшенко Н.М.                   

 

Погоджено :

                                                                                             

заступник голови                            

 райдержадміністрації                                                       Скнар П.І.

 

керівник апарату

райдержадміністрації                                                        Таран А.П.

 

                                                                                                                                            

начальник загального відділу                     

апарату райдержадміністрації                                          Онищенко О.А.

 

завідувач юридичного  сектору

апарату райдержадміністрації                                                  Передрій В.П.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від ___лютого 2011 року № 

 

 

Склад

громадської ради при Варвинській районній державній адміністрації

Бойко

Василь Олексійович

Первинна ветеранська організація працівників освіти

/ голова громадської ради /

Бурдєєв

Василь Миколайович

Районна організація професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

Гутак

Віктор Анатолійович

Районної спілка ветеранів Афганістану

 

Кисляк

Олександр Іванович

Первинна ветеранська організація Гнідинцівського ГПЗ

/ заступник голови громадської ради /

Левченко

Тетяна Михайлівна

Профспілкова організація Гнідинцівського ГПЗ

 

Лісова

Ніна Анатоліївна

Профспілкова організація ЦБС

Матухно

Тетяна Семенівна

Районної організації Товариства Червоного Хреста України

Неділько

Михайло Миколайович

Спілка воїнів інтернаціоналістів запасу

/ заступник голови громадської ради /                                      

Пузік

Ярина Анатоліївна

ПТРК «Оріон»

Сисун

Вікторія Григорівна

Районна організація спілки жінок України

Тищенко

Сергій Миколайович

Природоохоронна громадська організація „Варвинське товариство рибалок”

/ заступник голови громадської ради /

Філоненко

Олександр Іванович

Районна організація профспілки працівників державних установ

Яломенко

Михайло Іванович

Районний комітет ветеранів праці

 

 

 

 

Керівник апарату

 райдержадміністрації                                                                               А.П. Таран

П Р О Т О К О Л
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства
для утворення громадської ради при Варвинській райдержадміністрації

Мала зала райдержадміністрації
25 лютого 2011 року
Початок о 15 годині
Присутні:10 осіб (список додається)
Запрошені:

Скнар П.І. – заступник голови райдержадміністрації

Ляшенко Надія Миколаївна – зав. сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації
Головуючий зборів: Бойко Василь Олексійович
Секретар зборів: Ляшенко Надія Миколаївна

П о р я д о к д е н н и й:


1. Про обрання робочих органів Установчих зборів для утворення громадської ради при
Варвинській райдержадміністрації
2.Затвердження порядку денного зборів.
3.Затвердження регламенту проведення установчих зборів.
4.Встановлення граничної чисельності членів громадської ради.
5. Проведення голосування по обранню складу громадської ради.

В роботі установчих зборів взяв участь запрошений заступник голови райдержадміністрації Скнар П.І., який у виступі наголосив, що Постановою від 3 листопада 2010 року №996 Кабінету Міністрів України визначено Порядок участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Райдержадміністрація відповідно до цього документа буде проводити консультації з громадськістю, саме з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність райдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності райдержадміністрації. Партнерські стосунки органів влади та громадськості сприятимуть системній, відповідальній роботі по вирішенню питань соціально-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод мешканців району, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Зі звітом ініціативної групи по підготовці до установчих зборів для обрання складу громадської ради при райдержадміністрації: Ляшенко Н.М. - член ініціативної групи, завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації (додається).

І.Слухали:

З пропозицією щодо обрання головуючого зборів виступив Кисляк Олександр Іванович, який запропонував обрати головуючим установчих зборів для утворення громадської ради при райдержадміністрації Бойка Василя Олексійовича, а секретарем установчих зборів – Ляшенко Надію Миколаївну.

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Обрати головуючим установчих зборів для утворення громадської ради при райдержадміністрації Бойка Василя Олексійовича, а секретарем установчих зборів  Ляшенко Надію Миколаївну

ІI.Слухали:

Головуючим Бойком В.О. запропоновано затвердити порядок проведення установчих зборів (запланований ініціативною групою порядок установчих зборів було роздано учасникам установчих зборів).

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Порядок установчих зборів затвердити.

ІII.Слухали:

Головуючим Бойком В.О. запропоновано затвердити регламент проведення установчих зборів, з яким він ознайомив учасників зборів (текст запропонованого регламенту було роздано учасникам установчих зборів).

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

регламент установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради при райдержадміністрації затвердити.

ІV.Слухали:

Головуючий Бойко В.О. оголосив пропозицію ініціативної групи: обрати громадську раду у складі 13 осіб – кількості представників ІГС, які подали заяви до участі у громадській раді при райдержадміністрації.

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Склад громадської ради при райдержадміністрації затвердити в кількості 13 осіб.

V.Слухали:

Головуючий Бойко В.О. оголосив пропозицію ініціативної групи обрати громадську раду у складі 13 осіб – кількості представників ІГС, які подали заяви до участі у громадській раді при райдержадміністрації.

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Склад громадської ради при райдержадміністрації затвердити в кількості 13 осіб.

VI.Слухали:

Головуючий Бойко В.О. оголосив пропозицію ініціативної групи обрати громадську раду у складі 13 осіб – кількості представників ІГС, які подали заяви до участі у громадській раді при райдержадміністрації. Список кандидатур, які подали заяви до участі в роботі громадської ради при райдержадміністрації було роздано учасникам зборів.

Яломенко М.І. запропонував проголосувати за список.

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Вважати обраною громадську раду при райдержадміністрації в складі 13 осіб:

 1. Бойко Василь Олексійович – первинна ветеранська організація працівників освіти (голова громадської ради).
 2. Бурдєєв Василь Миколайович – районна організація професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.
 3. Гутак Віктор Анатолійович – районна Спілка ветеранів Афганістану.
 4. Кисляк Олександр Іванович – первинна ветеранська організація Гнідинцівського ГПЗ (заступник голови громадської ради).
 5.  Левченко Тетяна Михайлівна – профспілкова організація Гнідинцівського ГПЗ.
 6. Лісова Ніна Анатоліївна – профспілкова організація ЦБС.
 7. Матухно Тетяна Семенівна – районна організація Товариства Червоного Хреста України.
 8. Неділько Михайло Миколайович – районна Спілка воїнів-інтернаціоналістів запасу (заступник голови громадської ради).
 9. Пузік Ярина Анатоліївна – ПТРК „Оріон”.
 10. Сисун Вікторія Григорівна – районна організація Спілки жінок України.
 11. Тищенко Сергій Миколайович – природоохоронна громадська організація „Варвинське товариство рибалок” (заступник голови громадської ради).
 12. Філоненко Олександр Іванович – районна організація профспілки працівників державних установ.
 13. Яломенко Михайло Іванович – районний комітет ветеранів праці.

VI.Слухали:

Головуючий Бойко В.О. запропонував закрити установчі збори та провести перше засідання громадської ради.

Голосували:за – 10, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Провести перше засідання громадської ради одразу по закриттю установчих зборів.

Головуючий установчих зборів  В.О. Бойко

Секретар зборів Н.М. Ляшенко

Склад громадської ради при райдержадміністрації, обраний установчими зборами за участю інститутів громадянського суспільства 25 лютого 2011 року

 1. Бойко Василь Олексійович – первинна ветеранська організація працівників освіти (голова громадської ради).
 2. Бурдєєв Василь Миколайович – районна організація професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.
 3. Гутак Віктор Анатолійович – районна Спілка ветеранів Афганістану.
 4. Кисляк Олександр Іванович – первинна ветеранська організація Гнідинцівського ГПЗ (заступник голови громадської ради).
 5.  Левченко Тетяна Михайлівна – профспілкова організація Гнідинцівського ГПЗ.
 6. Лісова Ніна Анатоліївна – профспілкова організація ЦБС.
 7. Матухно Тетяна Семенівна – районна організація Товариства Червоного Хреста України.
 8. Неділько Михайло Миколайович – районна Спілка воїнів-інтернаціоналістів запасу (заступник голови громадської ради).
 9. Пузік Ярина Анатоліївна – ПТРК „Оріон”.
 10. Сисун Вікторія Григорівна – районна організація Спілки жінок України.
 11. Тищенко Сергій Миколайович – природоохоронна громадська організація „Варвинське товариство рибалок” (заступник голови громадської ради).
 12. Філоненко Олександр Іванович – районна організація профспілки працівників державних установ.
 13. Яломенко Михайло Іванович – районний комітет ветеранів праці.

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник голови Варвинської райдержадміністрації

__________________      П.І. Скнар

21 березня  2011 року

на засіданні громадської ради при Варвинській райдержадміністрації

25 лютого 2011 року

(протокол від 25.02.2011 № 1)

 

Голова громадської ради

В.О. Бойко  ______________

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Варвинській

районній державній адміністрації

 

Розділ  I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Варвинській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду погоджується з районною державною адміністрацією та затверджується на засіданні громадської ради.

1.3. Основними завданнями громадської ради є:

·             створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

·             здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

·             сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Це Положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Розділ  IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Сфера повноважень громадської ради поширюється на територію дії Варвинської райдержадміністрації, при якій вона утворена.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Варвинській райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Варвинській райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Варвинській райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Варвинській райдержадміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Варвинською райдержадміністрацією пропозицій і зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Варвинській райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їхніх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Варвинської райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) брати участь у розробленні цільових програм, обговоренні проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Чернігівської облдержадміністрації та її структурних підрозділів, звертатись до неї з інших питань;

9) за запрошенням Варвинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами;

10) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

11) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер для Варвинської райдержадміністрації та всіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, і є обов’язковими для розгляду Варвинською райдержадміністрацією.

2.5. Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

2.6. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.7. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення, у якому розміщена Варвинської райдержадміністрація.

Розділ  IІІ.

Формування ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.3. Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3.4. До складу ініціативної групи з підготовки чергових установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами чинної громадської ради, та районної державної адміністрації.

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Варвинської райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

·             рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·             біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·             інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7. За 10 календарних днів до проведення чергових установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та в разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Варвинська райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з-поміж їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при Варвинській райдержадміністрації до проведення чергових установчих зборів.

3.9. Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Варвинська райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.10. Варвинська райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

 

Розділ  IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

 

4.1. Члени громадської ради мають право:

·             брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

·             брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

·             інформувати громадську раду про свою діяльність;

·             пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

·             бути членом постійних комітетів (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

·             ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

·             у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4. Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно з членами громадської ради не допускається.

4.5. Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

·             подання членом громадської ради відповідної заяви;

·             систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів підряд);

·             письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

·             скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

·             неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, у зв’язку з визнанням його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7. У разі припинення членства у громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

4.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків заступником, секретарем чи головою громадської ради, постійного комітету за рішенням президії громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів громадської ради — до вирішення цього питання на найближчому засіданні громадської ради.

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. На засіданні громадської ради обираються її керівні органи — голова, заступники голови та секретар (секретаріат) ради; визначається структура громадської ради; ухвалюється план (основні напрями) діяльності.

5.2. Голова громадської ради обирається з-поміж членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.

5.3. Голова громадської ради:

·             організовує діяльність ради;

·             скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

·             підписує документи від імені ради;

·             звітує про роботу громадської ради;

·             представляє раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

·             може брати участь у засіданнях колегії Варвинської райдержадміністрації.

5.4. Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5. Перший заступник та заступники голови громадської ради обираються на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступники виконують функції, покладені на них громадською радою, очолюючи постійні комітети. 

5.6. Перший заступник та заступники голови громадської ради:

·             забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи ради;

·             здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів, робочих груп громадської ради;

·             контролюють виконання плану роботи громадської ради;

·             розглядають, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до його компетенції;

·             вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів громадської ради;

·             організовують вивчення та дослідження громадської думки;

·             координують роботу секретаря (секретаріату) громадської ради;

                        виконують інші функції відповідно до доручень голови ради.

5.7. У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним своїх обов’язків його повноваження виконує перший заступник голови громадської ради.

5.8. У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за дорученням голови виконує заступник голови громадської ради. За виняткових обставин громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9. Функції секретаря громадської ради за її рішенням, погодженим із Варвинською райдержадміністрацією, може виконувати працівник структурного підрозділу Варвинської райдержадміністрації, на який покладено координування роботи громадської ради. У такому випадку секретар громадської ради бере участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.10. Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

5.10. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрями) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій Варвинської райдержадміністрації  та інститутів громадянського суспільства.

5.11. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та з метою підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комітети, залучаючи до роботи в них членів громадської ради та інших осіб. Порядок формування, кількість та напрями роботи комітетів визначаються радою та оформлюються протоколом.

5.12. Постійні комітети попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради. Кожен член громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комітетів.

5.13. Засідання постійних комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи громадської ради та в міру потреби. Рішення постійних комітетів приймаються більшістю від загальної чисельності їх складу і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комітетів особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їхні завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.15. Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради здійснюють свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію з іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при  Варвинській райдержадміністрації або її структурних підрозділах, так і при інших органах публічної влади.

5.16. Для вирішення організаційних питань своєї діяльності громадська рада утворює президію громадської ради, до складу якої входять: голова, перший заступник та заступники голови ради.

5.17. Коло питань, які може вирішувати президія громадської ради, визначається громадської радою.

5.18. Засідання президії проводяться в міру потреби. Для участі в засіданні президії можуть бути запрошені як члени громадської ради, так й інші особи. Рішення Президії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар громадської ради.

5.19. План роботи громадської ради на рік затверджується, як правило, на її першому в поточному році засіданні з урахуванням пропозицій Варвинської райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

5.20. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися з ініціативи голови громадської ради або однієї третини її членів.

5.21. Засідання громадської ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

5.22. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.23. Засідання громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує перший заступник голови.

5.24. У засіданнях громадської ради беруть участь уповноважені представники Варвинської райдержадміністрації з правом дорадчого голосу.

5.25. За запрошенням голови громадської ради в її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості та інші фахівці.

5.26. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.27. Рішення, прийняті на засіданні громадської ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і направляється до Варвинської райдержадміністрації у п’ятиденний термін.

5.28. Рішення Варвинської райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.29. Організація діяльності громадської ради визначається Регламентом громадської ради, який приймається на одному з перших засідань громадської ради.

5.30. Проект Регламенту громадської ради розробляється робочою групою, створеною громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Варвинської райдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

5.31. Зміни до Регламенту громадської ради вносяться за рішенням членів громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.

5.32. Зміни до Положення про громадську раду ухвалюються простою більшістю голосів від складу громадської ради та погоджуються з Варвинською райдержадміністрацію.

5.33. Громадська рада має бланк зі своєю назвою.

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Варвинська райдержадміністрація за допомогою свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи громадської ради, зокрема, забезпечення приміщенням для проведення її засідань, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності громадської ради.

6.2. Громадська рада інформує Варвинську райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.

При Варвинській РДА запрацювала громадська рада: крок перший

21 березня 2011 року відбулось  засідання новообраного складу Громадської ради при Варвинській райдержадміністрації.

На засідання запрошені голова райдержадміністрації П.І. Бакуменко, голова райради В.В. Петренко, представники місцевих ЗМІ.

Голова Громадської ради В.О. Бойко відкрив засідання, мета якого -прийняття документів, що визначатимуть завдання і порядок всієї подальшої роботи Громадської ради, налагодження ефективної взаємодії та партнерської співпраці з органами влади. Запросив до слова голову райдержадміністрації.

Під час виступу голова РДА П.І. Бакуменко зробив акцент на нормативно-правові акти щодо права участі громадян в управлінні державними справами, а також відмітив, що цей різновид консультативно- дорадчого органу передбачає найвищу демократичність під час його формування і діяльності. Як керівник органу виконавчої влади Петро Іванович запропонував громадській раді тісну співпрацю та партнерські стосунки у вирішенні пріоритетних питань району та державної політики.

За результатами жвавих обговорень та нерідко гострих дискусій з всіх пунктів порядку денного були прийняті конструктивні рішення.

По-перше: прийнято в цілому Регламент Громадської ради.

 По-друге: прийнято за основу розроблене робочою групою Положення про Громадську раду та визначено механізм подальшої роботи.

 
Обговорюємо Закон України ”Про засади запобігання і протидії корупції”
4 липня 2011 року відбулося розширене засідання громадської ради при Варвинській РДА. Окрім членів в засіданні взяли участь голова райдержадміністрації П.І. Бакуменко та представники профспілкових організацій гуманітарної сфери, дошкільних закладів, ветеранського активу, місцевих ЗМІ.
На розгляд виносились питання щодо обговорення Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”. В порівнянні з попереднім законом поінформувала начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації Т.О. Дейнека. Присутні обмінялися думками з окремих розділів та статей. Наступне питання діяльності громадської ради за відповідний період поінформував її очільник В.О. Бойко. В ході засідання представники ветеранського активу поцікавились будівництвом моста через річку Удай в селі Журавка.
Голова РДА П.І. Бакуменко дав аргументовану відповідь ходу його будівництва.

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням громадської ради

від 21.03.2011 р. №  1

 

ПЛАН РОБОТИ

 громадської ради при Варвинській райдержадміністрації

на березень-травень 2011 року

Зміст заходу

Місце проведення заходу

Термін  виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1. Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду

Зустріч громадської ради з головою РДА Бакуменком П.І. та головою районної ради Петренком В.В.

Зал засідань РДА

Березень

Бойко В.О.

Ляшенко Н.М.

 

Затвердження положення про громадську раду Варвинській РДА

Зал засідань РДА

Березень

Бойко В.О.

Кисляк О.І.

 

Ляшенко Н.М.

Затвердження положення про ГР

Затвердження регламенту роботи громадської ради при Варвинській РДА

Зал засідань РДА

Березень

Бойко В.О.

Кисляк О.І.

Тищенко С.М.

Неділько М.М.

Ляшенко Н.М.

Затвердження регламенту роботи ГР

Затвердження плану роботи громадської ради Варвинській РДА на ІІ квартал 2011 року

Зал засідань РДА

Березень

Бойко В.О.

Кисляк О.І

Ляшенко Н.М.

План дій ГР на ІІ квартал

Вироблення пропозицій громадською радою щодо підвищення результативності підготовки та проведення колегій РДА.

Зал засідань РДА

Березень

Бойко В.О.

Кисляк О.І.

Тищенко С.М.

Неділько М.М.

Ляшенко Н.М.

Інформація голові РДА

2. Проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації

Громадська експертиза проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації

 

Травень

Громадська рада

 

3. Участь у соціальних вивченнях та консультаціях з громадськістю,

що проводяться у формі публічного громадського обговорення

Вивчення рейтингу оцінки діяльності РДА громадськістю  району

 

Травень

Громадська рада

Інформація голови РДА

Вивчення думки громадськості щодо очікуваного реформування медичної галузі району та громадські слухання з цього питання

 

Квітень-травень

Бойко В.О.

Кисляк О.І.

Тищенко С.М.

Неділько М.М. разом з РДА

Вироблення пропозицій громадськості по реформуванню медичної галузі

4. Публічні заходи громадської ради

Зустріч громадської ради,   ветеранського  активу району та представниками громадськості з начальником Управління пенсійного фонду України у Варвинському районі Деревко Г.А.

Зал РДА

Квітень

Кисляк О.І.

Неділько М.М.

Ляшенко Н.М.

Вироблення пропозицій до пенсійної реформи

Зустріч з начальником фінансового  управляння РДА Гмирею О.А.

Зал РДА

Травень

Бойко В.О.

заступники

 

5. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради

Виступ голови громадської ради на ПТРК „Оріон”

 

Квітень

Бойко В.О.

 

Виступ голови громадської ради в місцевих ЗМІ.

 

Квітень

Бойко В.О.

 


 

Голова громадської ради                                                                                       Бойко В.О.
                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням громадської ради

від 23.05.2011 р. №  2

 

ПЛАН РОБОТИ

 громадської ради при Варвинській райдержадміністрації

на червень-вересень 2011 року

Зміст заходу

Місце проведення заходу

Термін  виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1. Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду

Зустріч громадської ради з головою РДА Бакуменком П.І.

Зал засідань РДА

червень

Бойко В.О.

Ляшенко Н.М.

 

Інформація про стан в районі економіки та дотримання законодавств

Вивчення та пропаганда основ законодавства  України з питань боротьби з корупцією

Зал засідань РДА

червень

Бойко В.О.

Ляшенко Н.М.

 

Пропаганда основ законодавства України

Вивчення та пропаганда основ законодавства України щодо захисту особистості.

Зал засідань РДА

вересень

Бойко В.О.

Ляшенко Н.М.

Президія ГР

Пропаганда основ законодавства України

2. Проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів

Зал засідань РДА

червень- вересень

Бойко В.О.

Президія ГР

До нормативно-правових актів РДА

3. Участь у соціальних вивченнях та консультаціях з громадськістю,

що проводяться у формі публічного громадського обговорення

Вивчення думки громадськості щодо результативності дії законів України щодо публічної інформації та запобігання корупційних дій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 

серпень- вересень

Члени ГР

Регулювання, впровадження законодавства України в життя

4. Публічні заходи громадської ради

Зустріч представників юридичного відділу ОДА з членам ГР, представниками громадськості та профспілковим активом з питань Закону України „Про доступ до публічної інформації”

Зал РДА

червень

Президія ГР

Знання Законів України

Зустріч представників юридичного сектору РДА з членами ГР, керівниками бюджетних установ з питань вимог Закону України щодо засад запобігання і протидії корупції

Зал РДА

липень

Президія ГР

Знання законів

 України

5. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради

Інтерв’ю голови громадської ради при РДА  з представниками ПТРК „Оріон” щодо роботи ГР

 

липень

Бойко В.О.

Інформування громадськість району щодо діяльності ГР

Виступ голови громадської ради в місцевих ЗМІ.

 

червень

Бойко В.О.

Інформування громадськість району щодо діяльності ГР


 

Голова громадської ради                                                                                       Бойко В.О.

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Варвинській райдержадміністрації

 

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при Варвинській райдержадміністрації (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Варвинській райдержадміністрації (далі - громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Варвинську райдержадміністрацію, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має 3 (три) заступники, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі — заступники голови), здійснюється згідно Положення про громадську раду при Варвинській райдержадміністрації.

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно з секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комітетів громадської ради з урахуванням пропозицій Варвинської райдержадміністрації.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Варвинською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

·               чергові засідання громадської ради;

·               засідання постійних і тимчасових комітетів;

·               проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації;

·               проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

·               заходи в межах проведення Варвинською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю;

·               забезпечення інформування Варвинської райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради;

·               інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени громадської ради та постійні комітети громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації .

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності — виконувачем обов’язків голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Варвинської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації.

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Варвинської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних та тимчасових комітетів громадської ради.

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту, ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або постійними, тимчасовими комітетами громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути надіслані кожному членові громадської ради  не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради.

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або, за його дорученням, один із його заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради обирається головуючий до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головуючим не пізніше як у п’ятнадцятиденний строк від дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів під час голосування здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

 

Організація роботи постійних та тимчасових комітетів,

експертних груп громадської ради

23. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комітетів та їхню тематику.

24. Експертні групи, тимчасові комітети громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі потреби. Зазвичай експертні групи, тимчасові комітети створюються з метою підготування окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготування та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комітети створюються на визначений проміжок часу.

25. До складу комітетів, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням керівника постійного комітету, експертної групи до складу таких комітетів, експертних груп можуть бути включені за їхньою згодою представники Варвинської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комітетів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

27. Засідання постійних і тимчасових комітетів, експертних груп проводяться відкрито.

28. Постійний, тимчасовий комітет очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з-поміж членів громадської ради, які входять до складу цього комітету.

 

Взаємовідносини громадської ради з Варвинською райдержадміністрацією

29. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Варвинської райдержадміністрації.

30. Громадська рада щороку готує та подає Варвинській райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

31. Громадська рада може подати Варвинській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій громадської ради.

32. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Варвинську райдержадміністрацію про ухвалення громадською радою рішення.

 

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Варвинської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група, до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Варвинської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Варвинської райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

40. У процесі взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

У всіх інших випадках члени громадської ради в процесі взаємодії з засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради в процесі взаємодії з засобами масової інформації та роз’яснення їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка не обов’язково повинна відображати позицію громадської ради.

Громадська рада при Варвинській райдержадміністрації працює продуктивно та конструктивно.

 

20 січня відбулося чергове засідання громадської ради. Окрім членів ГР в засіданні взяли участь заступник голови райдержадміністрації П.І. Скнар та представники місцевих ЗМІ.
Відкрив роботу засідання голова громадської ради В.О. Бойко.

Першим пунктом у порядку денному стояло питання підведення підсумків  роботи громадської ради за 2011 рік та основні стратегічні завдання в її роботі на 2012.

Василь Олексійович підвівши підсумки річної діяльності ГР ознайомив присутніх із розділами проекту плану роботи, окресленими напрямками майбутньої потужної роботи. Зокрема, була означена участь членів громадської ради у консультаціях з громадськістю, у різноманітних заходах, моніторинг використання місцевих бюджетів, проведення громадської експертизи діяльності РДА та антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
Під час обговорення перспективного плану роботи громадської ради деякими учасниками зібрання були висловлені пропозиції та зауваження, які після винесення на голосування врахувались і занесені до плану. За прийняття перспективного плану роботи громадської ради на
2012 рік із доповненнями проголосували одноголосно.

Голова ГР поінформував присутніх щодо результатів опитування жителів району з питання щодо рейтингу політичних сил / якби вибори до Верховної Ради України були сьогодні, то за кого б ви проголосували? /.

Обговорили проект плану заходів з реалізації ініціативи „Партнерство”Відкритий Уряд”.

Далі розглянули питання щодо проведення зустрічі з керівниками районних організацій політичних партій з керівниками виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадської ради, проведення у першому кварталі 2012 році громадської антикорупційної експертизи з питання відповідності вимогам законодавства України регуляторних актів прийнятих органами виконавчої влади в 2011 році / РДА, управління та відділи РДА, виконкоми сільських, селищної рад / за окремим списком / по залученню та використанню позабюджетних коштів / спонсорських, благодійних, орендних, пожертв/.

Після розглянутих питань голова громадської ради провів навчання членів громадської ради з питань підготовки та проведення громадської експертизи регуляторних актів прийнятих органами влади.

У підсумковому слові голова громадської ради при Варвинській райдержадміністрації Василь Олексійович подякував усім за плідну роботу на засіданні та оголосив про наступну зустріч, що планується провести у квітні поточного року.

ЗВІТ про діяльність Громадської ради при Варвинській районній державній адміністрації за 2011 рік.
З метою здійснення координаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням реалізації державної політики щодо участі громадян в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості і прозорості в діяльності виконавчих органів, розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 лютого 2011 року № 68 затверджений склад Громадської ради при Варвинській РДА.
Діяльність Громадської ради протягом 2011 року здійснювалася відповідно нормативних документів (положення, регламенту, плану роботи.) Основним завданням Громадської ради було визначено: - сприяти участі громадян в управлінні державними справами відповідно до гарантій ст.38 Конституції України. / консультація з громадськістю, громадський контроль, громадська експертиза, антикорупційна експертиза/.
У 2011 році було проведено сім засідання Громадської ради за участі голови райдержадміністрації та його заступника, представників РДА, на яких розглядалися питання : - Налагодження ефективної взаємодії та партнерської співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. - Затвердження Регламенту громадської ради при Варвинській райдержадміністрації. / рішенням громадської ради при Варвинській райдержадміністрації (протокол від 25 лютого.2011 № 1) / - Затвердження Положення про громадську раду при Варвинській райдержадміністрації / на засіданні громадської ради при Варвинській райдержадміністрації 25 лютого 2011 року(протокол від 25.02.2011 № 1) / - Закон України „Про доступ до публічної інформації - Опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації по матеріалах колегії. - Пенсійна реформа та її громадське обговорення. - Обговорення Закону України „”Про засади запобігання і протидії корупції”
На сьогодні співпраця Варвинської райдержадміністрації з громадськістю забезпечує позитивний результат, характеризується виваженими конструктивними діями та дає змогу стабілізувати суспільно – політичну ситуацію в районі. Члени Громадської ради брали участь в навчальних семінарах-тренінгах, які проводилися у містах Києві та Чернігові.