18 січня 2018

Районна державна адміністрація реалізує надані Законом України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження з метою досягнення визначених керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку району по забезпеченню позитивних змін в якості і безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету на 2018 рік, цільових програм, відповідних планів і заходів.Пріоритетними напрямками діяльності на 2018 рік передбачається:
 • забезпечення реалізації конституційних прав громадян України;
 • створення необхідних соціальних, економічних, правових та інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району;
 • комплексний розвиток територіальних громад;
 • збалансованість місцевих бюджетів та ефективне використання бюджетних коштів;
 • розвиток інфраструктури населених пунктів;
 • поліпшення якості та доступності освіти та медичного обслуговування населення;
 • пропаганда здорового способу життя, розбудова спортивної інфраструктури;
 • зростання рівня зайнятості населення та стимулювання його самозайнятості;
 • гарантований соціальний захист жителів району, підтримка внутрішніх переселенців та учасників АТО;
 • підвищення громадської активності громадян та залучення їх для вирішення спільних проблем;
 • раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення безпеки громадян, протидія корупції;
 • підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційної спроможності;
 • створення сприятливого бізнес-середовища, подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;
 • реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання адміністративних послуг;
 • енергозбереження, розширення використання альтернативних видів палива;
 • ефективне функціонування споживчого ринку, насичення його якісними та безпечними для життя і здоров’я товарами і послугами;
 • підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки;
 • розвиток соціальної інфраструктурисільських територій;
 • вирішення проблем багатодітних сімей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • розвиток культурного та духовного середовища, національно-патріотичного виховання населення.