03 лютого 2017

Районна державна адміністрація реалізує надані Законом України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження з метою досягнення визначених керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку району по забезпеченню позитивних змін в якості і безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету на 2015 рік, цільових програм, відповідних планів і заходів.Пріоритетними напрямками діяльності на 2015 рік передбачається:
 1. Поступове відновлення макроекономічної стабільності:
  • створення умов для активізації підприємницьких ініціатив та стимулювання інвестиційної діяльності;
  • усунення адміністративних бар’єрів, що перешкоджають започаткуванню та веденню бізнесу;
  • модернізація та розвиток агропромислового комплексу, диверсифікація сільськогосподарського виробництва;
  • збільшення обсягів використання місцевих видів палива;
  • стимулювання внутрішнього споживчого ринку;
  • забезпечення стабільного енергозабезпечення, підвищення ефективності використання енергоносіїв;
  • впровадження енергоощадних технологій та заходів, орієнтованих на зменшення енерго- і ресурсоємності;
  • забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та оптимізація бюджетних видатків.

 2. Належне функціонування об’єктів інфраструктури та систем життєзабезпечення населення:
  • впровадження енергоощадних заходів в бюджетних установах;
  • поліпшення стану, розбудова та модернізація соціальної і дорожньої інфраструктури;
  • поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства;
  • стимулювання розвитку житлового будівництва;

 3. Забезпечення доступності та якості соціальних послуг, розвиток людського капіталу:
  • гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення;
  • підтримка найбільш вразливих верств населення, у т.ч. осіб, переміщених із тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції;
  • недопущення різкого зростання рівня безробіття;
  • забезпечення населення освітніми, медичними та іншими соціальними послугами відповідно до державних стандартів;
  • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та екологічних проблем, своєчасне подолання їх наслідків;
  • упередження зростання кількості правопорушень.