03 лютого 2017

Районна державна адміністрація реалізує надані Законом України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження з метою досягнення визначених керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку району по забезпеченню позитивних змін в якості і безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету на 2017 рік, цільових програм, відповідних планів і заходів.Пріоритетними напрямками діяльності на 2017 рік передбачається:
 • забезпечення реалізації конституційних прав громадян України;
 • розвиток людського потенціалу;
 • підвищення конкурентоспроможності району та забезпечення стійкого економічного зростання;
 • забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки району;
 • дерегуляція та реформування системи надання адміністративних послуг;
 • посилення інвестиційної складової у розвитку економіки району;
 • поліпшення та модернізація соціальної, дорожньої та інженерної інфраструктури;
 • підвищення рівня забезпечення населення та об’єктів соціальної сфери житлово-комунальними послугами належної якості;
 • забезпечення безперебійного та відповідно до потреб району постачання електроенергії і природного газу, підвищення ефективності використання енергоносіїв;
 • сприяння ефективному функціонуванню сфери зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;
 • відновлення позитивної динаміки промислового виробництва;
 • забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки району, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості;
 • задоволення потреб споживачів у якісних товарах та послугах і забезпечення на цій основі стабільного функціонування споживчого ринку;
 • ефективна реалізація державної політики щодо сім’ї, жінок та молоді, підвищення рівня соціального захисту дітей, забезпечення дотримання їх законних прав та інтересів, сприяння досягненню паритетного становища жінок і чоловіків;
 • сприяння забезпеченню продуктивної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;
 • реалізація конституційних гарантій, прав громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки незахищених, непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • поліпшення якості надання медичної допомоги забезпечення рівного й справедливого доступу всіх громадян району до медичних послуг;
 • забезпечення рівного доступу молоді району до якісної освіти, впровадження державно-громадянської системи управління освітою, підвищення соціального статусу педагогічних працівників та їх професійної компетентності, оновлення змісту початкової освіти та реалізація завдань навчальних закладів ІІ i ІІІ ступенів на основі впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти, формування в учнів початкових класів загальнонавчальних умінь i навичок, ключових компетентностей учнів початкових класів та соціально-адаптованої педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, підвищення рівня знання іноземних мов, використання здоров’язбережувальних технологій та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес і удосконалення навчально-матеріальної бази навчальних закладів;
 • розвиток в районі народного та самодіяльного мистецтва, музейної, бібліотечної справи, розвиток творчих здібностей учнів дитячої музичної школи;
 • зосередження уваги громадськості та підприємців на питаннях розвитку туристичного бізнесу та залучення інвестицій, створення туристичної інфраструктури, туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби;
 • пропаганда здорового способу життя, оновлення наявних спортивних споруд, збереження мережі закладів фізичної культури та спорту;
 • здійснення на території району державної політики щодо забезпечення взаємодії між органами державної влади та громадськістю;
 • сприяння інститутам громадянського суспільства району у їх діяльності;
 • здійснення на території району державної політики щодо забезпечення взаємодії між органами державної влади та громадськістю;
 • сприяння інститутам громадянського суспільства району у їх діяльності;
 • зміцнення інформаційної галузі району;
 • забезпечення відкритості у діяльності органів влади, створення умов для реалізації на території району державної інформаційної політики та забезпечення інформаційних потреб населення;
 • впровадження реформи децентралізації та сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад району;
 • забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу як складової сталого розвитку;
 • ефективна реалізація природоохоронної політики, створення умов для забезпечення екологічної безпеки; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.