18 червня 2013

23.12.2014

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта- розпорядження голови Варвинської районної державної адміністрації „Про затвердження цін на платні роботи (послуги), що виконуються архівним відділом районної державної адміністрації”.

*****

08.12.2014
Звіт
про
базове відстеження результативності проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»

 

1. Вид та назва регуляторного акта
Розпорядження голови районної державної адміністрації  «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації»
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Варвинська районна державна адміністрація.
3. Цілі прийняття акта
Цілями розробки та прийняття проекту регуляторного акта є:

  • виконання Закону України « Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
  • визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Варвинської районної державної адміністрації;
  • мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг;
  • запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

Проект розпорядження спрямований на підвищення рівня захисту інтересів суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, зокрема через визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр, що в свою чергу дозволить перейти до практичної організації його діяльності із надання визначених адміністративних послуг через адміністраторів Центру у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
з 06.10.2014 по 06.11.2014
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний  метод відстеження.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності
Показники результативності регуляторного акта.
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта проводилося за визначеними статистичними показниками:

  •  кількість звернень громадян. Станом на 06.11.2014 року зареєстровано 81 звернення громадян.
  • середній термін розгляду звернення становить – 5 днів.
  • кількість надаваних через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги та суб’єкта надання послуг для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень. Через Центр надано 71 адміністративна послуга, із них 39 – видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, 15 – видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки, 7 – видача паспорту прив’язки тимчасової споруди, 8 – видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 1- видача висновку про можливість утворення прийомної сім’ї, 1- видача висновку про участь у вихованні дитини того з батьків, який проживає окремо від неї.
  • навантаження надання адміністративних на одного адміністратора становит 7 адміністративних послуг на місяць.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на офіційному сайті Варвинської районної державної адміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в районній газеті «Слово Варвинщини», після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.
Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акта.
Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб пов’язаними з виконанням вимог акта не надходило.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності акту.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися  раз  на три  роки починаючи з дня закінчення заходів з виконання заходів з повторного відстеження.*****