02 вересня 2014Затверджено

Начальник відділу _______  В.Є.Кутовий                                             

10.12.2010 року

 

Склад

комітету конкурсних торгів

відділу освіти Варвинської РДА

 

ПІБ членів тендерного  комітету

Посада згідно штатного розкладу

Посада в  комітеті

з конкурсних торгів

№ контакт-ного телефону

Дата

створення ККТ

1.

Кутовий Володимир Євгенович

начальник відділу освіти

голова

2-13-04

 

Наказ №99 від                              10.12.

2010 року

по відділу освіти  Варвинської РДА

 

 

2.

Сидоренко Тамара Борисівна

провідний фахівець ГЦГО

заступник голови

2-15-74

3

Вовк Олена

Сергіївна

бухгалтер ЦБ

секретар

2-12-35

4

Буланенко Тетяна Володимирівна

бухгалтер ЦБ

член

комітету

2-12-35

5

Шашлова Тамара Вікторівна

економіст ЦБ

член

комітету

2-12-35

 

 

 ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв,язок з учасниками :

Сидоренко Тамара Борисівна, провідний фахівець групи ЦГО відділу освіти , смт.Варва ,                   вул. Матросова,1, т-н (04636)2-15-74,  т/ф  (04636)  2-13-04,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти  місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). varadm.cg.gov.ua.

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі.                     

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:  бензин марки :           А-80 -3000 л; бензин марки А-92 -4000 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: квітень-червень 2011 року.

          6. Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

         

 7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

 8. Подання цінових пропозицій:

 8.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1,1760,1 поверх, група ЦГО, особисто або поштою.

 8.2. Строк:  18 квітня  2011 року до 10.00 год.

 

 9. Розкриття цінових пропозицій:

 9.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1 , 17600, зал відділу .                 

 9.2. Дата:   18 квітня  2011 року.

 9.3. Час: 10.30 год.

 

 10. Додаткова інформація.

 

Начальник відділу освіти,

голова  комітету   КТ                                                           В.Є.Кутовий

 

Зміни  до

ТИМЧАСОВОГО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2011 рік

Відділу освіти Варвинської  райдержадміністрації , 2147397
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джере-ло фінансування 

Очікувана вартість предме-та закупів-лі 

(грн.)

Процеду-ра закупівлі 

Орієн-товний початок прове-дення процеду-ри закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документтації) 

Примітки 

Продукти нафто перероблення рідкі

1131

місцевий бюд-жет

 

запит цінових пропози-цій

лютий-березень 2011р.

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  01. 02.2011 р. № 6.

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Кутовий  В.Є.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Вовк О.С.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис) 
У К Р А Ї Н А

ВАРВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

В І Д Д І Л О С В І Т И ______________________________________________________________________________

17600, смт. Варва, вул. Матросова, 1 , тел. / факс 2-13-04, е - mail: rono@cg.ukrtel.net 08.02.11р. № 05-13/ 66

№ від 2011р.

Про про зміни в складі комітету з конкурсних торгів відділу освіти №№ ПІБ членів тендерного комітету

Посада згідно штатного розкладу Посада в комітеті з конкурсних торгів № контакт-ного телефону Дата створення ККТ

1. Кутовий Володимир Євгенович начальник відділу освіти голова 2-13-04 Наказ №99 від 10.12.10 р. Наказ № 15 від 07.02.11 р. (про зміни) по відділу освіти Варвинської РДА

2. Сидоренко Тамара Борисівна провідний фахівець ГЦГО заступник голови 2-15-74

3 Даценко Наталія Володимирівна бухгалтер ЦБ секретар 2-12-35

4 Буланенко Тетяна Володимирівна бухгалтер ЦБ член комітету 2-12-35

5 Шашлова Тамара Вікторівна економіст ЦБ член комітету 2-12-35

 ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail):  Кутовий Володимир Євгенович , смт. Варва , вул. Матросова,1 .

 т/ф  (04636)  2-13-04 ,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). varadm.cg.gov.ua.

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі.                     

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:  бензин :А-80 -3500 л; А-92 -4500 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: з 1 лютого по 31 березня 2011 року.

          6. Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

         

 7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

 8. Подання цінових пропозицій:

 8.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1,1760,зал відділу,особисто або поштою.

 8.2. Строк:  28   лютого  2011 року до 10.00 год.

 

 9. Розкриття цінових пропозицій:

 9.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1 , 17600, зал відділу .                 

 9.2. Дата:   28   лютого 2011 року.

 9.3. Час: 10.30 год.

 

 10. Додаткова інформація.

 

Начальник відділу освіти,

голова тендерного комітету                              В.Є.Кутовий

 

           01.02.2011 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: :  бензин : А-80 -3500 л,    А-92 -4500 л.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: смт. Варва, АЗС. з 1  по  31 березня 2011 року.

 

3. Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій.

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 14.02.2011 року № 19(465), № 19704.

 

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант».

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30451397.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл.,                 смт. Варва, вул. Миру,11а,17600, телефон/факс (04636) 2-15-97.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

                75050 (сімдесят п’ять тисяч  п’ятдесят)гривень.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 28 лютого 2011 року.

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 14  березня 2011 року .

 

Начальник відділу освіти                         В.Є.Кутовий   

28   лютого 2011 року

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

N  2  від  17 березня  2011 року

          1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської РДА

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397.

1.3. Місцезнаходження:  Чернігівська область,  Варвинський район  смт.Варва,                       вул. Матросова,1 , 17600.

         1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail). ):  Кутовий Володимир Євгенович, Чернігівська область  смт. Варва , вул. Матросова,1, т/ф  (04636) 2-13-04 , е-mail: rono@cg.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення рідкі.                     

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. :  бензин : А-80 – 3500 л; А-92 -4500 л..

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій  ). varadm.cg.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 19 (465) 14.02.2011 рок , 19704.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 26(472) 02.03.2011 року , № 11169.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України : №32(478) від 16.03.2011 року, № 012832.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі   2 (два)

5.2. Найменування/прізвище, імя, по батькові.

     Приватне підприємство «Грант»,

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтогазсервіс».

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ПП «Грант» -30451397 , ТОВ «Укрнафтогазсервіс»-  24842399.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а,17600.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул. Онопрійка, 10, 17600.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) :  28.02.2011 р. до 10.00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 28.02.2011 р. 10.30 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 ( дві).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

ПП «Грант»  - 75050,00 (сімдесят п’ять тисяч п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 12508,33 (дванадцять тисяч п’ятсот вісім) гривень.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - 78246,00 (сімдесят вісім тисяч двісті сорок шість) гривень в т.ч. ПДВ – 13041,00 (тринадцять тисяч сорок одна) гривень.

       6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну :              75050,00 (сімдесят п’ять тисяч п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 12508,33 (дванадцять тисяч п’ятсот вісім) гривень.     

         6.7. Дата акцепту пропозиції: 28.02.2011 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант» 

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 30451397.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600, т/ф  (04636)2-15-97.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 12 березня 2011 року. 75050,00 (сімдесят п’ять тисяч п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 12508,33 (дванадцять тисяч п’ятсот вісім) гривень.     

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: 

 10. Процедура запиту цінових пропозицій :

10.1. Дата прийняття рішення:.

10.2. Підстави

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: відповідно до ст. 16 Закону.

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10, 17600.

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10. 17600.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

                 13. Склад комітету з конкурсних торгів :

 

          Кутовий  В. Є. -  начальник відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів.

Сидоренко Т.Б. - провідний фахівець ГЦГО відділу освіти, заступник голови комітету

Даценко Н.В. -    бухгалтер ЦБ відділу освіти, секретар

Буланенко Т.В. - бухгалтер ЦБ , член комітету

Шашлова Т.В. -   економіст ЦБ, член комітету
   

 

   Начальник відділу освіти                                          В.Є.Кутовий

Зміни до

ТИМЧАСОВОГО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2011 рік

Відділу освіти Варвинської  райдержадміністрації , 2147397
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансував

ня 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

(грн.)

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок процедури проведення закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документтації) 

Примітки 

Продукти нафтоперероблення  рідкі

1131

місцевий бюджет

 

запит цінових пропозицій

лютий-березень    1 квартал 211 року

квітень-травень    ІІ квартал 2011 року

комітет з конкурсних торгів

 

Затверджено  рішенням комітету з конкурсних торгів від  11.03.2011 р. № 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Кутовий  В.Є.

_______________
М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Даценко Н.В.

_______________

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками :

Сидоренко Тамара Борисівна, провідний фахівець групи ЦГО відділу освіти , смт.Варва ,                   вул. Матросова,1, т-н (04636)2-15-74,  т/ф  (04636)  2-13-04,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти  місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). varadm.cg.gov.ua.

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі.                     

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:  бензин марки :           А-80 -3000 л; бензин марки А-92 -4000 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: квітень-червень 2011 року.

          6. Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

         

 7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

 8. Подання цінових пропозицій:

 8.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1,1760,1 поверх, група ЦГО, особисто або поштою.

 8.2. Строк:  18 квітня  2011 року до 10.00 год.

 

 9. Розкриття цінових пропозицій:

 9.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1 , 17600, зал відділу .                 

 9.2. Дата:   18 квітня  2011 року.

 9.3. Час: 10.30 год.

 

 10. Додаткова інформація.

 

Начальник відділу освіти,

голова  комітету   КТ                                                           В.Є.Кутовий

 

             24 березня 2011 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: :  бензин : А-80 -3000 л,    А-92 -4000 л.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: смт. Варва, АЗС, квітень-червень 2011 року.

 

3. Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій.

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 04.04.2011 року №40(486), № 024311.

 

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант».

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30451397.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл.,                 смт. Варва, вул. Миру,11а,17600, телефон/факс (04636) 2-15-97.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 80350,00              ( вісімдесят тисяч триста п’ятдесят  )гривень.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 19 квітня 2011 року.

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 2 травня 2011 року .

 

Начальник відділу освіти                         В.Є.Кутовий   

19  квітня 2011 року

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

N  3  від   11 травня  2011 року

          1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської РДА

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397.

1.3. Місцезнаходження:  Чернігівська область,  Варвинський район  смт.Варва,                       вул. Матросова,1 , 17600.

         1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail). ):  Сидоренко Тамара Борисівна, Чернігівська область  смт. Варва , вул. Матросова,1, т/ф  (04636) 2-13-04. т-н (04636) 2-15-74 , е-mail: rono@cg.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення рідкі.                     

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. :  бензин : А-80 – 3000 л; А-92 -4000 л..

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій  ). varadm.cg.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 40 (486) 04.04.2011 рок , 024311.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 48(494) 22.04.2011 року , № 048774.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України : № 55(501) від 09.05. 2011 року, № 060127 .

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі   2 (два)

5.2. Найменування/прізвище, імя, по батькові.

     Приватне підприємство «Грант»,

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтогазсервіс».

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ПП «Грант» -30451397 ,                                   ТОВ «Укрнафтогазсервіс»-  24842399.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул. Миру,11а,17600.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул. Онопрійка, 10, 17600.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) :  18.04.2011 р. до 10.00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 18.04.2011 р. 10.30 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 ( дві).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення  -

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

ПП «Грант»  - 80350,00 (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 13391,67  ( тринадцять  тисяч триста дев’яносто одна)) гривня, 67 копійок.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - 90340,00 (дев’яносто тисяч триста сорок) гривень в т.ч. ПДВ – 15056,67 ( п’ятнадцять  тисяч п’ятдесят шість) гривень, 67 копійок.

       6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну :              80350,00 (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 13391,67  ( тринадцять  тисяч триста дев’яносто одна)) гривня, 67 копійок.

         6.7. Дата акцепту пропозиції: 19.04.2011 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант» 

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 30451397.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс Чернігівська область, смт. Варва, вул. Миру,11а, 17600, т/ф  (04636)2-15-97.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 4 травня 2011 року.  80350,00 (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят) гривень, в т.ч. ПДВ 13391,67  ( тринадцять  тисяч триста дев’яносто одна)) гривня, 67 копійок.

 9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: 

 10. Процедура запиту цінових пропозицій :

10.1. Дата прийняття рішення:.

10.2. Підстави

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: відповідно до ст. 16 Закону.

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10, 17600.

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10. 17600.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

                 13. Склад комітету з конкурсних торгів :

 

          Кутовий  В. Є. -  начальник відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів.

Сидоренко Т.Б. - провідний фахівець ГЦГО відділу освіти, заступник голови комітету

Даценко Н.В. -    бухгалтер ЦБ відділу освіти, секретар

Буланенко Т.В. - бухгалтер ЦБ , член комітету

Шашлова Т.В. -   економіст ЦБ, член комітету
   

 

   Начальник відділу освіти                                          В.Є.Кутовий

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2011 рік                                                                                                                                                         (уточнений)

Відділу освіти Варвинської  райдержадміністрації , 02147397

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

(грн.)

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залу-чити до підготовки документації конкурс-них торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки   

Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

місц.бюджет

 

запит цінових пропозицій

- лютий –березень -1 квартал 2011р.

- квітень-травень  ІІ квартал 2011р.

- серпень-вересень ІІ півріччя 2011 р.

комітет з конкурсних торгів

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Кутовий  В.Є.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Даценко Н.В.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис) 

Затверджений рішенням комітету конкурсних торгів  № 10  від 15 серпня 2011 року.

 

 ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками :

Сидоренко Тамара Борисівна, провідний фахівець групи ЦГО відділу освіти , смт.Варва ,                   вул. Матросова,1, т-н (04636)2-15-74,  т/ф  (04636)  2-13-04,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти  місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі.                     

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:  бензин марки :           А-80 -2100 л; бензин марки А-92 -3000 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  вересень-грудень 2011 року.

          6. Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

         

 7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

 

 8. Подання цінових пропозицій:

 8.1.Місце: Чернігівська обл., смт. Варва , вул. Матросова,1, 1 поверх, група                                     централізованого господарського обслуговування , особисто або поштою.

 8.2. Строк: 12  вересня  2011 року до 10.00 год.

 

 9. Розкриття цінових пропозицій:

 9.1. Місце: Чернігівська обл., смт. Варва ,вул.. Матросова,1 , зал відділу .                 

 9.2. Дата:  12  вересня  2011 року.

 9.3. Час: 10.30 год.

 

 10. Додаткова інформація.

 

Начальник відділу освіти,

голова  комітету   КТ                                                           В.Є.Кутовий

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення  рідкі

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: :  бензин : А-80 -2100 л,    А-92 -3000 л.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: смт. Варва, АЗС, вересень-грудень  2011 року.

 

3. Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій.

          4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:  29.08.2011 р № 103(549), № 147583.

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант».

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30451397.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл.,                 смт. Варва, вул. Миру,11а,17600, телефон/факс (04636) 2-15-97.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 51120,00              (  п’ятдесят одна тисяча сто двадцять  )  гривень.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 12 вересня  2011 року.

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю:  25 вересня  2011 року .

 

Начальник відділу освіти                         В.Є.Кутовий   

12  вересня  2011 року

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

N  4  від   14 жовтня  2011 року

          1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської РДА

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397.

1.3. Місцезнаходження:  Чернігівська область,  Варвинський район  смт.Варва,                       вул. Матросова,1 , 17600.

         1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail). ):  Сидоренко Тамара Борисівна, Чернігівська область  смт. Варва , вул. Матросова,1, т/ф  (04636) 2-13-04. т-н (04636) 2-15-74 , е-mail: rono@cg.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 23.20.1. Продукти нафтоперероблення рідкі.                     

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. :  бензин : А-80 – 2100 л; А-92 -3000 л..

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій  ).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 103(549) від 29.08.2011 рок , 147583.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 110(556) від 14.09.2011р., 165073.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України : № 116(562) від 28.09. 2011 року, № 173719 .

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі   2 (два)

5.2. Найменування/прізвище, імя, по батькові.

     Приватне підприємство «Грант»,

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтогазсервіс».

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ПП «Грант» - 30451397 ,                                   ТОВ «Укрнафтогазсервіс» -  24842399.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул. Миру,11а,17600.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул. Онопрійка, 10, 17600.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) :  12.09.2011 р. до 10.00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 12.09.2011 р. 10.30 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 ( дві).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення  -

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

ПП «Грант»  - 51120,00 (п’ятдесят одна тисяча сто двадцять) гривень, в т.ч. ПДВ 8520,00  (вісім  тисяч п’ятсот двадцять ) гривень.

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - 51180,00 (п’ятдесят одна тисяча сто вісімдесят) гривень в т.ч. ПДВ – 8530,00 ( вісім  тисяч п’ятсот тридцять) гривень.

       6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну :              51120,00 (п’ятдесят одна тисяча сто двадцять) гривень, в т.ч. ПДВ 8520,00  (вісім  тисяч пятсот двадцять ) гривень.

 

         6.7. Дата акцепту пропозиції: 12.09.2011 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: Приватне підприємство «Грант» 

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 30451397.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс Чернігівська область, смт. Варва, вул. Миру,11а, 17600, т/ф  (04636)2-15-97.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 23 вересня 2011 року.  51120,00 (п’ятдесят одна тисяча сто двадцять) гривень, в т.ч. ПДВ 8520,00  (вісім  тисяч пятсот двадцять ) гривень.

 9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: 

 10. Процедура запиту цінових пропозицій :

10.1. Дата прийняття рішення:.

10.2. Підстави

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: відповідно до ст. 16 Закону.

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10, 17600.

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 ПП «Грант»  - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Миру,11а, 17600

ТОВ «Укрнафтогазсервіс» - Чернігівська область, смт. Варва, вул.Онопрійка,10. 17600.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

                 13. Склад комітету з конкурсних торгів :

 

          Кутовий  В. Є. -  начальник відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів.

Сидоренко Т.Б. - провідний фахівець ГЦГО відділу освіти, заступник голови комітету

Даценко Н.В. -    бухгалтер ЦБ відділу освіти, секретар

Буланенко Т.В. - бухгалтер ЦБ , член комітету

Шашлова Т.В. -   економіст ЦБ, член комітету
   

 

   Начальник відділу освіти                                          В.Є.Кутовий

                              РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  на 2011рік                                                              
Відділу освіти Варвинської  райдержадміністрації , 02147397

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

(грн.)

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів        (запиту цінових пропозицій,кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

місцевий бюджет

 

запит цінових пропозицій

- лютий –березень -1 квартал 2011р.   - квітень-травень  ІІ квартал 2011р.         - серпень-вересень ІІ півріччя 2011 р.

комітет з конкурсних торгів

 

Газ природний

1164

місцевий бюджет

 

закупівля в одного учасника

листопад         2011 року

комітет з конкурсних торгів

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води.           

1161

місцевий бюджет

 

закупівля в одного учасника

листопад         2011 року

комітет з конкурсних торгів

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Кутовий  В.Є.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Даценко Н.В.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис) 

 

Затверджений рішенням комітету конкурсних торгів  № 13  від   22 листопада 2011 року.

 

                             

 ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками :

Кутовий Володимир Євгенович, начальник відділу  освіти ,голова комітету з конкурсних торгів, смт.Варва ,  вул. Матросова,1, т/ф  (04636) 2-13-04,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти  місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 40.30.1  Послуги з постачання водяної пари і гарячої води.            

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 375 Гкал.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  листопад-грудень 2011 року.

          6. Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

          7. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника( учасників), з яким проведено переговори: :  Комунальне підприємство «Журавка» с. Журавка ,майдан Центральний,3  Варвинського району Чернігівської області, 17620, тел./факс (04636) 2-65-42.

7.1.  Ціна пропозицїї: 444050 (чотириста  сорок чотири  тисячі пятдесят) гривень.

           8. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника :

 8.1.Умови застосування процедури закупівлі: Нагальна потреба забезпечення температурного режиму  Журавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинського району Чернігівської області.

   9.  Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії - відповідно ст. 16 Закону.

 

Начальник відділу освіти                                                     В.Є.Кутовий

 

23   листопада 2011 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування:Відділ освіти Варвинської райдержадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397.

1.3. Місцезнаходження : Чернігівська область, Варвинській район, смт.Варва, вул.Матросова,1, 17600.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail): Кутовий Володимир Євгенович, голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу освіти Варвинської РДА, смт. Варва, вул.Матросова,1 , телефон/факс (04636) 2-13-04, e-mаil : rono@cg.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація. Код ЄДРПОУ - 04061872.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: протокол № 13 від  22  листопада 2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти місцевих бюджетів

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: 40.30.1 Послуги з постачання водяної пари і гарячої води.            

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  375 Гкал .

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  Журавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Варвинського району, Чернігівської області.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: листопад-грудень 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, імя, по батькові фізичної особи: Комунальне підприємство «Журавка».

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер  313786425055.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс : с. Журавка, майдан Центральний,3 Варвинського району Чернігівської області, 17600 ,тел./факс (04636)2-65-42.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: нагальна потреба   підтримання теплового режиму в Журавській ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Журавка Варвинського району Чернігівської області( стаття 39, пункт 3  Закону України «Про здійснення державних закупівель»)

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: В зв’язку  з підвищенням вартості природного газу  в листопаді 2011 року були виділені додаткові бюджетні кошти для розрахунків за послуги теплопостачання  в сумі, що перевищує 100 тис. грн., що призвело до нагальної потреби проведення процедури за змінами до Закону України «Про здійснення державних закупівель» №3681-УІ від 08.07.2011 року. 

       Комунальне підприємство є монополістом постачання теплової енергії  межах                        с. Журавка Варвинського району Чернігівської області з часткою 100%.

            7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:  довідка Журавської сільської ради  Варвинського району Чернігівської області  № 493   від  22 листопада 2011 року.

 

 

Начальник відділу освіти                                      В.Є.Кутовий

23 листопада  2011 року

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування.  Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02147397.

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ГУДКУ в  Чернігівській області МФО 853592       

  р/р  35413008002167.                

         1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати звязок з учасниками :

Кутовий Володимир Євгенович,начальник відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів відділу освіти , смт.Варва ,вул. Матросова,1, т/ф  (04636)  2-13-04,  е-mail: rono@cg.ukrtel.net..

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація, 04061872.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти  місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі:  11.10.2.Газ природний.  

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:  123750 м3.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  листопад-грудень 2011 року.

          6.    Основні умови договору.  Розділ 9 Закону .

          7. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника( учасників), з яким проведено переговори: :  ПАТ «Чернігівгаз», м. Чернігів, Любецька, 68,  поштовий індекс 14021 . (04662)644-090.                           

  7.1.  Ціна пропозицїї: 523000 ( пятсот двадцять три тисячі)  гривень.

   8. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника : Нагальна потреба забезпечення температурного режиму закладів та установ освіти району та організація гарячого харчування учнів.( ст.39, п.3.Закону України «Про здійснення державних закупівель).

   9.  Додаткова інформація.: Кваліфікаційні  критерії – відповідно до ст. 16 Закону.

 

 

Начальник відділу освіти:                                                   В.Є.Кутовий                                                                      

 

 

23  листопада 2011 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування:Відділ освіти Варвинської райдержадміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397.

1.3. Місцезнаходження : Чернігівська область, Варвинській район, смт.Варва, вул.Матросова,1, 17600.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail): Кутовий Володимир Євгенович, начальник відділу, голова комітету з конкурсних торгів, смт. Варва, вул. Матросова,1 , телефон/факс (04636) 2-13-04, e-mаil : rono@cg.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Варвинська районна державна адміністрація. Код ЄДРПОУ - 04061872.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: протокол № 13 від  22 листопада 2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: 11.10.2 Газ природний .

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  123750 куб м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до закладів та установ освіти району.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: листопад-грудень 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, імя, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз».

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03358104.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:  14021, м. Чернігів , вул. Любецька,68  тел./ факс (0462) 644-090.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: нагальна потреба   підтримання теплового режиму в установах і закладах освіти району та організація гарячого харчування  ( стаття 39, пункт 3  Закону України «Про здійснення державних закупівель»)

6.Причини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі: В звязку  з підвищенням вартості природного газу  в листопаді 2011 року були виділені додаткові бюджетні кошти для розрахунків   в сумі, що перевищує 100 тис. грн., що призвело до нагальної потреби проведення процедури за змінами до Закону України «Про здійснення державних закупівель» №3681-УІ від 08.07.2011 року. 

        Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» є монополістом на регіональному ринку транспортування природного газу розподільними газопроводами в межах області з часткою 100%.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: довідка Чернігівського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України № 5024 від  22.11.2011 року.

 

Начальник відділу освіти  Варвинської РДА                                   В.Є.Кутовий

 23 листопада  2011 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 40.30.1. Послуги з постачання водяної пари та гарячої води.

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 375 Гкал.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Журавська  загальноосвітня школа Варвинського району Чернігівської області, листопад - грудень 2011 року.

 

3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 05.12.2011 р., № 145 (591), № 217217.

 

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: КП «Журавка».

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31378643.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: с. Журавка, майдан Центральний,3 Варвинського району Чернігівської області, 17620, телефон/факс (04636) 2-65-42.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 444050 (чотириста сорок чотири тисячі пятдесят) гривень.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 05 грудня  2011 року.

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 31 грудня 2011 року. 

 

Начальник відділу освіти                         В.Є.Кутовий   

 05 грудня  2011 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Варвинської районної держадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147397

1.3. Місцезнаходження: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва,                                 вул. Матросова,1 , 17600.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 11.10.2  Газ природний

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 123750 м3

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до закладов та  установ освіти району, листопад-грудень 2011 року.

 

3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 05.12.2011 р., № 145 (591), № 217034.

 

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, імя, по батькові: ПАТ «Чернігівгаз».

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03358104.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Чернігів, вул. Любецька,68, 14021, телефон/факс (0462) 644-090.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 523000 (пятсот двадцять три тисячі) гривень.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 05 грудня  2011 року.

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 31 грудня 2011 року. 

 

Начальник відділу освіти                         В.Є.Кутовий   

 05 грудня  2011 року
РІЧНИЙ ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК (Зі змінами)

по КЛПЗ «Варвинська ЦРЛ»   Код ЄДРПОУ 02006194

 

з/п

Предмет закупівлі

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі (тис. грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и

(особа/и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

Примітки

1.

23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

198,0

Запит цінових пропозицій

Січень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

2.

40.10.1 Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

200,0

Закупівля в одного учасника

Січень2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

3.

41.00.2 Послуги з розподілу води: водопостачання та водовідведення

1162

Кошти місцевого бюджету

161,0

Закупівля в одного учасника

Січень2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

4.

11.10.2 Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

656,1

Процедура закупівлі в одного учасника

Січень2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

5.

33.10.1 Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне

2110

Кошти місцевого бюджету

795,0

Відкриті торги

Вересень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

6.

11.10.2 Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

421,3

Закупівля в одного учасника

Серпень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.08.2012 року протокол №44

 

  Голова комітету з конкурсних торгів                                      Полонець Ю.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                     Малюга Т.П.

             

РІЧНИЙ ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ НА  ОЧІКУВАНУ ВАРТІСТЬ (відповідно до потреби)

НА 2013 РІК ПО КЛПЗ «ВАРВИНСЬКА ЦРЛ»

  Код ЄДРПОУ 02006194

 

з/п

Предмет закупівлі

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі (тис. грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и

(особа/и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

Примітки

1.

23.10.1 Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

198,8

Запит цінових пропозицій

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

2.

40.10.1 Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

250,3

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

3.

41.00.2 Послуги з розподілу води: водопостачання та водовідведення

1162

Кошти місцевого бюджету

163,2

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

4.

11.10.2 Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

1096,3

Процедура закупівлі в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  30.11.2012 року протокол № 52

 

  Голова комітету з конкурсних торгів                                      Полонець Ю.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                     Малюга Т.П.

                (04636)2-12-60 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ НА  ОЧІКУВАНУ ВАРТІСТЬ (відповідно до потреби)

НА 2013 РІК ПО КЛПЗ «ВАРВИНСЬКА ЦРЛ» (уточнений)

  Код ЄДРПОУ 02006194

 

з/п

Предмет закупівлі

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі (тис. грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и

(особа/и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

Примітки

1.

23.10.1 Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

198,8

Запит цінових пропозицій

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

2.

40.10.1 Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

265,3

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

3.

41.00.2 Послуги з розподілу води: водопостачання та водовідведення

1162

Кошти місцевого бюджету

163,2

Закупівля в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

4.

11.10.2 Газ природний

1164

Кошти місцевого бюджету

1095,5

Процедура закупівлі в одного учасника

Грудень 2012р.

Комітет з конкурсних торгів

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  19.12.2012 року протокол № 57

 

  Голова комітету з конкурсних торгів                                      Полонець Ю.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                     Малюга Т.П.

            (04636)2-12-60