back

17 вересня 2014

Такі валютні операції потребують індивідуальної ліцензії Національного банку

Індивідуальної ліцензії Національного банку України потребують операції:

- вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей;

- ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України;

- надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

- використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

- розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України;

- інвестиції за кордон, у тому числі при придбанні цінних паперів.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам для разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.