back

03 вересня 2014

Про порядок оподаткування капітальних витрат

Платник податку, що використовує у господарській діяльності основні засоби для виробництва теплової енергії, враховує у складі витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

суму амортизації капітальних витрат у разі придбання основних засобів для виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива;

суму витрат на поліпшення об'єктів основних засобів у межах 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року — у разі здійснення капітальних витрат, пов'язаних з переобладнанням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів для виробництва теплової енергії, що спрямовані на заміщення природного газу альтернативними видами палива.

Решта суми витрат на поліпшення таких об'єктів основних засобів (що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що обліковуються у платника на початок звітного року) збільшує вартість об'єкта основного засобу, щодо якого здійснювався ремонт та поліпшення та підлягає амортизації у порядку, встановленому ст.145 Кодексу.

Головне управління Міндоходів у Чернігівській області