Варвинська РДА
АнонсиПерелік консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів

Назад

Перелік консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної адміністраціїГолова районної державної адміністрації

1. Колегія районної державної адміністрації

2. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3. Рада по роботі з кадрами.

4. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

5. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації.

6. Комісія з питань захисту прав дитини.

7. Районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

1. Робоча група по здійсненню поглибленого аналізу фінансово – господарського діяльності збиткових підприємств.

2. Робоча група по аналізу причин безприбуткової діяльності та низького податкового навантаження підприємств, які працюють у потенційно прибуткових галузях чи є виробниками високоліквідної продукції.

3. Комісія з питань фінансування розвитку малого підприємництва.

4. Комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

5. Координаційна рада у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями при райдержадміністрації.

6. Координаційна група з питань проведення аналізу рівня виплати заробітної плати.

7. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху.

8.Координаційна рада з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам.

9. Комісія по списанню матеріальних цінностей, необоротних активів, проведенню індексації балансової вартості необоротних активів та зносу, інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів по райдержадміністрації.

10 Комісія по розгляду питань, пов’язаних з призначенням населенню всіх видів соціальної допомоги та включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

11. Експертно – технічна комісія.

12. Районна евакуаційна комісія.

13. Комісія по інвентаризації грошових коштів та бланків суворої звітності.

14. Комісія з питань нагородження відзнаками районної державної адміністрації.

15 Комісія для попереднього розгляду та погодження договорів.

16. Районна міжвідомча комісія з питань відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період.

17.Районна координаційна рада з питань соціального супроводу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

18.Організаційний комітет з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

19.Районна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ -інфекції СНІДу.

20.Координаційна робоча група з питань охорони інтелектуальної власності.

21. Районна комісія з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису населення

Заступник голови районної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2. Районний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури.

3. Конкурсна комісія з проведення в районі щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”.

4. Постійно діюча мобільна група для проведення профілактичної роботи із запобігання і виникнення пожеж та попередження загибелі людей в районі.

5. Рада з питань безпечної життєдіяльності.

6. Районна комісія з проведення інвентаризації захисних споруд цивільної оборони.

7. Комісія по визначенню стану зелених насаджень.

8. Районна призовна комісія.

10.Комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально виділених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

11.Комісія по вибору кандидатів у фермери.

12.Надзвичайна протиепізоотична комісія при райдержадміністрації.

13.Комісія по передачі в оренду об’єктів водного фонду для риборозведення.

14.Комісія по роботі з відходами, в тому числі з небезпечними.

15.Комісія по прийомці передачі рекультивованих земель.

16.Районна комісія з комплексної інвентаризації місць накопичення не опізнаних та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

17.Районна комісія по урегулюванню земельних відносин.

18. Районна комісія по грошовій оцінці земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення.

19.Районна комісія з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки.

20.Комісія для визначення збитків землекористувачів.

21.Районний штаб з координації роботи по наданню роз’яснень щодо висвітлення державної політики у сфері регулювання земельних відносин

Керівник апарату районної державної адміністрації

1. Конкурсна комісія.

2. Експертна комісія.

3. Спостережна комісія.

4. Прес – служба райдержадміністрації.

5. Районна розрахунково-аналітична група

6. Комісія по прийняттю на облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію.

7. Комісія по прийманню-передачі бланків довідки з реєстру документів дозвільного характеру

8. Робоча група по координації спільної роботи по виявленню фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

9. Рада церков та релігійних організацій при райдержадміністрації.

10.Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти.

11. Комісія з загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами з умовленими з народженнями та похованням

Інші керівники структурних підрозділів:

1.Комісія з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу.

2. Районна військово-лікарська комісія

3. Координаційна рада з питань молодіжної політики.

4. Колегія відділу освіти райдержадміністрації

5. Експертна комісія при архівному відділі райдержадміністрації

Назад24 Березня 2017 15:26
14 Березня 2017 10:31
10 Березня 2017 11:29