Варвинська РДА
АнонсиРобота зі зверненнями

Назад

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2017 року


На виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та з метою забезпечення вимог Конституції України та Закону України „Про звернення громадян” та інших нормативних актів з питань роботи із зверненнями громадян районною державною адміністрацією проводиться робота спрямована на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, оперативне вирішення питань, що порушуються у зверненнях та усунення причин, що порушують обґрунтовані скарги.

Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 130 звернень громадян, з них: 96 письмових та 34 звернення на особистому прийомі у голови районної державної адміністрації.

Із загальної кількості письмових звернень: 15 - надійшло поштою до районної державної адміністрації, 16 - отримано на особистому прийомі у загальному відділі апарату районної державної адміністрації, 65 - через орган влади (Урядова гаряча лінія та відділ звернень ОДА).

Серед звернень, що надійшли до районної державної адміністрації і розгляд яких здійснювався відповідно до Закону України „Про звернення громадян”: 15 – пропозиції (зауваження), 76- заяви чи клопотання, 5 – скарг. Так, за результатами розгляду 23 звернення - вирішено позитивно(вжито заходів), на 69 – надано роз’яснення, 2 - направлено за належністю, 2 - не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 ЗУ «Про звернення громадян».

Аналіз питань, які порушувалися у зверненнях свідчить, що найбільш актуальним є питання соціального захисту - 63 (65%) звернення.

Також громадян турбували питання отримання земельного паю, виплати орендної плати земельного паю.

На всі звернення громадянам надано роз’яснення та необхідна інформація. Для вирішення порушених питань надавались відповідні доручення, хід розгляду яких контролюється.

З метою забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та з метою сприяння громадянам у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань, з якими вони звертаються до районної державної адміністрації та прийняття узгоджених рішень, спрямованих на всебічний, неупереджений та об’єктивний розгляд звернень, діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Зокрема комісією розглянуто звернення: Павленка Д.В. щодо здійснення видатків на дошкільні навчальні заклади в смт.Варва та вчинення відповідних заходів з приведення даного питання до вимог законодавства.

Крім того, комісією з питань розгляду звернень громадян щомісячно проводився аналіз роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації.

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та графіка проведення сходів громадян в населених пунктах Варвинського району, всі сільські та селищний голови прозвітували перед громадянами про проведену роботу за 2016 рік (в рамках загальних зборів (сходів) громадян) з питань виконання планів соціально-економічного розвитку та бюджету, благоустрою населених пунктів, виконання зауважень та пропозицій, висловлених громадянами на попередніх сходах та інші питання місцевого значення. Керівники установ та організацій прозвітували про роботу соціально-культурних установ, медичне обслуговування населення, забезпечення законності та правопорядку на відповідних територіях та відповідали на запитання жителів сіл.

В районі продовжує свою роботу "гаряча" телефонна лінія із керівниками районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших установ та організацій району згідно з затвердженим графіком, про що заздалегідь повідомляється в районній газеті «Слово Варвинщини» та через радіоорганізацію «Варвинське районне радіомовлення».

Протягом 2017 року проведено 20 „гарячих” телефонних ліній - на всі запитання було надано вичерпні відповіді, консультації та роз’яснення. На офіційному Веб-сайті районної державної адміністрації постійно оновлюється сторінка „Звернення громадян”, де розміщується та оновлюється інформація про порядок подачі письмових звернень, про проведення особистого прийому керівниками районної державної адміністрації та інша необхідна інформація по роботі зі зверненнями громадян. В районній державній адміністрації, структурних підрозділах та виконавчих комітетах сільських та селищної рад затверджені графіки особистого прийому громадян. Щотижня стан розгляду звернень аналізується на оперативній нараді в голови районної державної адміністрації. Щоквартально аналізується характер і кількість звернень на зборах апарату районної державної адміністрації, щопівроку на розширених засіданнях колегії районної державної адміністрації, де приймаються рішення щодо покращення роботи зі зверненнями громадян.

У лютому, травні, вересні та грудні 2017 року проведено навчання працівників апарату, структурних підрозділів та кадрового резерву районної державної адміністрації з питань організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Проводяться перевірки виконання вимог Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” в структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських та селищної рад та надається консультаційно-методична допомога з питань роботи зі зверненнями громадян.

**************


Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2017 року

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 9 місяців 2017 року

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 1 півріччя. 2017року**************
**************
**************


Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2014 року

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 9 місяців 2014 року

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2014 року

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І кварталу 2014 року

Назад