Варвинська РДА
АнонсиДоступ до публічної інформації

Назад

Наказ про затвердження Порядку доступу до приміщень архівного відділу Варвинської районної державної адміністрації


Порядок доступу до приміщень архівного відділу Варвинської районної державної адміністрації


Звіт про роботу архівного відділу Варвинської районної державної адміністрації за 2013 рік*****


Звіт про роботу архівного відділу районної державної адміністрації за 2016 рік (ф.209)


1. Основні організаційні заходи.

В 2016 році архівним відділом було підготовлено в установленому порядку проект розпорядження районної державної адміністрації: про впорядкування та передачу архівних документів в 2016 році.

В установленому порядку прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 14 січня 2016 року № 4 „Про впорядкування документів в установах - джерелах комплектування архівного відділу районної державної адміністрації та передачу справ на державне зберігання”.

На виконання розпорядження від 14 січня 2015 року № 4 Про впорядкування документів в установах - джерелах комплектування архівного відділу районної державної адміністрації та передачу справ на державне зберігання” проводиться впорядкування архівних документів та здійснюється приймання документів НАФ відповідно до затверджених графіків.


2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду.

В 2016 році проведені наступні заходи щодо поліпшення умов зберігання документів:

 • 100 % закартоновано управлінські документи постійного зберігання, що надійшли в 2016 році;
 • в додатковому архівосховищі власними силами проведений ремонт, в ході якого здійснені:
  • заміна віконної рами на склопакет;
  • заміна вхідних дверей на металеві;
  • цементна стяжка підлоги;
  • укладання лінолеуму на підлогу;
  • обробка стін антинробковим розчином, їх шпаклювання та покраска;
  • заміна світильників закритого типу;
  • установка та збільшення протяжності стелажного обладнання на 60 пог.м.
 • переміщено 3021 справу в додаткове архівосховище.

В 2016 році на державне зберігання надійшло 18 частин фондів, 385 справ, 1 фонд, 2 справи.


Відомості про кількість частин фондів, що
надійшли до архівного відділу за 2016 рік.

з/п

фонд
Назва фонду Роки справ К-ть справ
пост.
збер.
З особ
складу
тимч.
збер.
1. 44 Дащенківська сільська рада 2011-2012 20
2. 45 Варвинська селищна рада 2011-2012 13
3. 47 Калиновицька сільська рада 2010-2012 20
4. 49 Остапівська сільська рада 2011-2012 19
5. 50 Гнідинцівська сільська рада 2010-2012 16
6. 51 Брагинцівська сільська рада 2010-2012 22
7. 56 Озерянська сільська рада 2010-2012 20
8. 65 Журавська сільська рада 2010-2015 22
9. 76 Варвинська ЗОШ І-ІІІ ст. 2009-2011 18
10. 78 Варвинська районна рада 2010-2011 25
11. 92 Кухарська сільська рада 2010-2012 22
12. 95 Богданівська сільська рада 2010-2012 22
13. 103 СТОВ «Україна» 2006-2016 7
14. 105 СТОВ «Нива» 2005-2015 9
15. 106 Варвинська ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області 2011-2014 43
16. 108 СТОВ «Калиновицьке» 2006-2015 4
17. 114 Управління Пенсійного фонду України у Варвинському р-ні 2011-2015 28
18. 127 Варвинське районне управління юстиції 2008-2016 43
19. 128 Домме Є.В.(БабічЄВ) – місцевий дослідник-краєзнавець 2014 2
Всього 387

В 2016 році у відповідності до річного плану роботи проведено шифрування 2300 архівних справ та здійснено переміщення 2000 справ у середині архівосховища та перекартонування 1800 справ, та переміщення 3021 справи в додаткове архівосховище.


3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

В 2016 році в 18 фондах проведено описання документів, описано 1135 справ управлінської документації.


Список фондів, в яких проведено описання документів в 2016 році.


з/п

фон.
Найменування фонду Роки справ К-ть
справ
постій.
Зберіг.
К-ть
справ з
особов
складу
К-ть
справ
тимч.
Збер.
К-ть
погос.
Книг
Редакція районної газети
«Слово Варвинщини»
2013-2014,
2010
14 3
1. 30 Антонівська сільська рада 2014-2015 21 16 3
2. 51 Гнідинцівська сільська рада 2011-2012 16 12 5
3. 60 Леляківська сільська рада 2014-2015 21 14
4. 61 Фінансове управління РДА 2014-2015 26 8
5. 63 Світличненська сільська рада 2014-2015,
2013
20 11 6
6. 76 Варвинська ЗОШ І-ІІІ ст. 2009-2011 21 4
7. 93 Мармизівська сільська рада 2014-2015 21 14 4
8. 103 СТОВ «Україна» 2006-2015 7 24
9. 105 СТОВ «Нива» 2005-2015 9 19
10. 108 СТОВ «Калиновицьке» 2006-2015 4 11
11. 113 Управління Державної казнач. служби у Варвинському р-ні 2014-2015 43 11
12. 114 Управління Пенсійного фонду України у Варвинському р-ні 2013-2015 27 54
13. 120 Відділ Держгеокадастру у Варвинському р-ні 2014-2015 789 7
14. 127 Варвинське районне управлінню юстиції 2012-2016 21 --
15. СТОВ «Дружба-Нова» 2001-2011 17 42
16. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 2012-2015 17 21
17. Домме Є.В.(БабічЄВ) – місцевий дослідник-краєзнавець 2014 2
Всього: 1117 250 18

В 2016 році у 2-х фондах - районної державної адміністрації та районної ради проведена каталогізація документів – переглянуто 27 справ та складено 32 картки.


4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.

В 2016 році проведено 9 засідань експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації, на яких розглянутот та схвалено 17 номенклатур справ 23 описи справ постійного зберігання, 17 описів справ з кадрових пттань (особового складу),17 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду сільських рад, підприємств, установ та організацій Варвинського району.

Протягом 2016 року видано 95 справ 25 користувачам.


5. Використання інформації документів НАФ.

В 2016 році надійшло і виконано 134 запити, з них:

 • 63 тематичних (про перейменування та реорганізацію колгоспів, КСП, сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю);
 • 71 – соціально-правових, з них:
 • 21 – про підтвердження трудового стажу(з них 3 – для призначення пільгової пенсії);
 • 46 – про видачу копій рішень сесій, виконкомів, розпоряджень райдержадміністрації, з них 22 – на платній основі (майнові та земельні).
 • 1 – про обрання депутатом районної ради;
 • 3 – про затвердження мінімуму вихододнів.

9 запитів виконані з негативним результатом, 2 – з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів.

Депутатські запити та запити від Урядової гарячої лінії в 2016 році до архівного відділу не надходили.

На особистий прийом звернулося 106 громадян.

2016 році архівним відділом підготовані дві виставки копій архівних документів, наданих Державним архівом Чернігівської області:

 • ІІ квартал – до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії – «30 років трагедії Чорнобиля»;
 • ІІІ квартал – до 25-ї річниці Незалежності України – «Щлях до Незалежності мовою архівних документів».

В ІІІ кварталі 2016 року в районній газеті «Слово Варвинщини» опублікована стаття «Різновиди архівних запитів».

В ІV кварталі 2016 році направлений матеріал для опублікування в «Архівному віснику» про забезпечення збереженості документів в архівному відділі районної державної адміністрації.


6. Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу.

В 2016 році за рахунок надання архівним відділом платних послуг в додатковому архівосховищі власними силами проведений ремонт, в ході якого здійснені:

 • заміна віконної рами на склопакет;
 • заміна вхідних дверей на металеві;
 • цементна стяжка підлоги та укладання лінолеуму;
 • обробка стін антинробковим розчином, їх шпаклювання та покраска;
 • заміна світильників на закритого типу.

Крім того, збільшена протяжність комбінованого стелажного обладнання на 60 пог. м шляхом виготовлення та встановлення додаткового стелажного обладнання в додатковому архівосховищі, і складає 74 пог.м.


Начальник архівного відділу
Т.В. Тернавська

Назад