back

Реабілітація дітей з інвалідністю.

11 лютого 2020

 

З метою забезпечення якісної організації роботи щодо забезпечення якісної організації роботи щодо забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю ” (далі – Порядок), у 2020 році був змінений механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю.

Відповідно до Порядку у 2020 році за принципом «гроші ходять за людиною» можуть бути забезпечені заходами з реабілітації діти з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

 паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

 індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

 виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Місцевий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі - договір) у трьох примірниках (один - для місцевого органу, другий - для реабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких  заходів є меншою від граничної,  у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

        Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає: консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації та реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, педагогічну, психологічну  корекцію тощо.        

       Методичні рекомендації щодо реалізації даного Порядку (інформаційні матеріали, питання – відповіді, інфографіка тощо) розміщені на веб-сайті Мінсоцполітики  (www.msp.gov.ua) у розділі «Інвалідність» - «Реабілітація дітей з інвалідністю».

         Перелік закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ формується Фондом соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) згідно із заявницьким принципом та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики (www.msp.gov.ua), Фонду, місцевих та регіональних органів для можливості ознайомлення батьків/законних представників дітей з інвалідністю з переліком цих установ та обрання із зазначеного переліку закладу, до якого вони можуть звернутись з питань забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами.

За додатковою інформацією просимо звертатись до управління соціального захисту населення  Варвинської  районної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 15 смт. Варва (каб.4).Телефон для довідок (04636) 2-11-96.

 

В.о.начальника  управління соціального захисту населення Варвинської районної державної адміністрації                                                        Тетяна МОСТУНЕНКО