back

Мотиваційні тренінги для безробітних - ефективний спосіб пришвидшити працевлаштування

17 жовтня 2019

Найбільш актуальним та важливим завданням профорієнтаційної роботи є сприяння професійному самовизначенню та професійній самореалізації безробітних, які тривалий час перебувають на обліку у службі зайнятості. З цією метою у Варвинській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості запроваджено проведення тренінгів з клієнтами.

Одне з головних завдань тренінгу - допомогти учасникам розібратись у собі, усвідомити справжні цілі і бажання, побачити свої сильні і слабкі сторони, знайти власний шлях у житті.

Під час тренінгів, що проводить фахівець з профорієнтації , учасники мають можливість покращити свої вміння та навички в подоланні невпевненості, розвинути власні комунікативні здібності та лідерські якості, завдяки яким виявляється можливість у повній мірі реалізуватись у сьогоденні.

«Підвищення мотивації клієнтів до пошуку роботи, грамотне формування мети, розвиток навичок самопізнання та особистої ефективності, раціональне планування свого часу та впевненість у своїх силах є важливими компонентами успішного працевлаштування», - зазначає директор районної філії Олена Кугут.

Перевага даного виду роботи у тому, що до вирішення завдань кожного учасника підключається не тільки тренер, але і слухачі. Під час тренінгу учасники групи використовують різні види активності, такі як: обговорення, групову дискусію, моделювання ситуацій (рольова гра), вправи (психогімнастика), спостереження та ін. Ці види активності спрямовані на те, щоб практикувати нові форми поведінки і отримувати зворотний зв'язок від групи, з’ясувати, як дана форма поведінки сприймається оточуючими.

Доцільність проведення тренінгів – у їх результативності: стабілізації психологічного стану шукачів роботи, розширення уявлення про лідерство, впевнену поведінку, важливість активної позиції безробітних осіб щодо пошуку роботи, опанування нової професії, побудови професійної кар’єри.


За інформацією Варвинської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості