Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://varadm.cg.gov.ua/old

 

 

back

30 січня 2018

Звіт про діяльність громадської ради при Варвинській районній державній адміністрації за 2017 рік


Сьогодні дійсно в Україні відбуваються важливі зміни, які стосуються підтримки і розвитку громадянського суспільства.

Питання участі громадськості та реалізації державної політики Підтверджується в статті 38 Конституції України “ Консультації з громадськістю, громадські ради ”; Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ( де чітко прописано Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Типове положення про громадську раду)”. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 “ Про Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”.

Спираючись на досвід країн розвиненої демократії громадські організації мають виступати в ролі партнера держави у вирішенні соціальних та інших суспільних проблем. У країнах Європейського Союзу, членства в якому прагне і Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із зацікавленими сторонами і громадськістю. Тому взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави.

Спільними зусиллями Варвинської районної державної адміністрації та активістів громадських організацій району 16 червня 2017 року рішенням установчих зборів було оновлено громадське формування - Громадську раду при районній державній адміністрації та її персональний склад.

Варто наголосити, що наша громадська рада не має директивних повноважень та не є за своєю природою представницьким органом влади чи іншою структурою з владними повноваженнями. Вона є консультативно-дорадчим органом, покликаним виконувати низку важливих завдань длязабезпечення належного зв’язку громадян, організованих в інститути громадянського суспільства з органом виконавчої влади в нашому районі – Варвинською районною державною адміністрацією, з одного боку, а з іншого - сприяти прозорості та публічності діяльності влади перед громадянами, їх своєчасного інформування про свої дії та наміри. Саме з цього усвідомлення, ми і виходили у цілому, організовуючи свою громадську діяльність. Вона ґрунтувалась на засадах добровільності та свободи переконань, демократичного вибору та відповідних відкритих і гласних процедурах. При цьому рада керувалась чинним законодавством та повноваженнями, наданими її членам від громадських організацій, що делегували їх для цієї праці, та будучи уповноваженими на їх здійснення установчими зборами по вибору складу громадської ради. Можливо, з неоднаковою ступенню самовіддачі, та все ж таки, члени ради намагались якісно виконувати делеговані громадськими організаціями повноваження, реагувати на запити наших громадян, доносити їх потреби та вимоги до влади, причому, в окремих випадках не лише регіональної, але й центральної також.

Нашу, майже річну, діяльність ми повинні розглядати лише як один з етапів удосконалення механізму співпраці влади з інститутами громадянського суспільства для створення умов всебічного розвитку громадянина та покращення життєдіяльності мешканців району.

Протягом звітного року проведено 5 засідань Громадської ради.Основними напрацюваннями громадської ради при райдержадміністрації за 2017 рік, було обговорення Стратегії економічного і соціального розвитку району до 2017 року,стану впровадження в районі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». ходу реформування правоохоронних органів в районі та області, стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Варвинського району за І півріччя 2017 року, питання виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на території району, стану збереження лісових та водних ресурсів у районі.

Представники Громадської ради за звітний період прийняли участь в реалізації заходів, соціальних ініціатив та проектної діяльності, які впроваджувалися на території району. Зокрема члени ГР брали участь в реалізації проекту ” Мобільна громадська приймальна активізації громад сільської місцевості ” . Також приймали участь в реалізації проекту ” Сильні локальні громади – ключ до успіху місцевого самоврядування ”, в рамках якого був проведений круглий стіл ” Об’єднання територіальних громад Варвинщини: стан, проблеми та перспективи її розвитку ”.Члени громадської ради активно реагували на питання, що виникали в ході обговорення, вносили конструктивні пропозиції, а керівництво району брало ці пропозиції до уваги. Тут необхідно звернути увагу на те, що жодне із засідань громадської ради не проходило без участі керівників району. При розгляді профільних питань в роботі ради брали участь фахівці відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та інших. Також у звітному періоді члени громадської ради брали участь у суспільно-значимих заходах, метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та формуванню управлінських рішень, щодо вирішення соціальних, культурних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого рівня окремих категорій населення (ветеранів, сімей з дітьми, молоді та інших).

Нажаль істотною проблемою як мабуть і для інших регіонів, так і особливо для нашого району, залишається значна кількість громадських організацій, які фактично не здійснюють своєї статутної діяльності, та не представляють думку громадськості Варвинщини. Про низький рівень активності громадських організацій району свідчить і їх участь у роботі громадської ради при райдержадміністрації, членами якої є лише п’ять представників інститутів громадянського суспільства.

Сьогодні наша країна переживає дуже тяжкі часи. Намою думку, ми зобов’язані докласти всіх зусиль, аби втілити в життя мрії та сподівання, якими живе більшість наших громадян, а сподівання ці прості – жити краще! Тож давайте ж і ми, разом із владою, зробимо все можливе, щоб люди були щасливі, щоб наш район розквітав, а з ним розквітала й незалежна Україна. Для цього, на нашу думку, потрібно одне - залучити до співпраці на всіх рівнях представників інститутів громадянського суспільства.

Хочу побажати новоствореній громадській раді при Варвинській обєднаній територіальній громаді бути більш дієвою, постійно здійснювати контроль за діяльністю виконкому сесії ОТГ та її підрозділів, реально впливати на формування та реалізацію державної політики. Щоб і в подальшому при проведеннях громадських слухань чи консультацій з громадськістю завжди враховувались пропозиції громадської ради.


Голова громадської ради

А.Науменко