Варвинська РДА
Анонси
Назад

Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин,
не вирішення яких має підстави для реєстрації Національною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях


З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

 • нормування і оплати праці;
 • умов і охорони праці;
 • регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • поділу і кооперації праці;
 • організації та обслуговування робочих місць;
 • організації підбору персоналу та його розвитку;
 • соціальних гарантій, компенсацій, пільг;
 • комунально-побутового обслуговування;
 • санітарно-побутового обслуговування;
 • медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;
 • участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;
 • участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.

Укладення або зміни колективного договору, угоди:

 • укладення колективного договору, угоди;
 • внесення змін до колективного договору, угоди.

Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

на виробничому рівні:

 • виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;
 • виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них;
 • щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати;
 • виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;
 • виконання положень колективного договору про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;
 • виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;
 • виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • виконання положень колективного договору про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;
 • виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;
 • з інших питань, передбачених колективним договором;

на територіальному рівні:

 • виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;
 • виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;
 • виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;
 • виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;
 • виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;
 • виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;
 • з інших питань регіональної угоди;

Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

 • гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;
 • забезпечення зайнятості звільнених працівників;
 • регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • нормування і оплати праці;
 • гарантій і компенсацій (пільг);
 • охорони праці, в т.ч. щодо:
 • відшкодування в установленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;
 • гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;
 • гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;
 • надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • забезпечення державного соціального страхування;
 • з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю.


За повідомленням відділу національної служби посередництва і примирення
в Чернігівській області

Назад
21 Травня 2018 13:42